VENDÉGOLDAL

magyar szolgálók írásai

 

Jézus így válaszolt: "Nem olvastátok-e hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és nővé teremtette őket?" Majd így folytatta: " Ezért hagyja el a férfi apját és anyját , ragaszkodik feleségéhez , és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test hanem egy. Amit az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. (Máté 19:4-6)

Urbán L. Tamás, a Magyar Pünkösdi Egyház tagja. Isten szerelmeseként, valamint a Tűzvonal Alapítvány és az Ébredés Misszió elnökeként könyveket ír, igét hirdet, rendezvényeket szervez, amerre csak vezeti őt a Szent Szellem.

Pünkösd

11.05.2017

Feltámadását követően az Úr Jézus még negyven napig együtt volt tanítványaival, "szólván az Isten országára tartozó dolgokról". Aztán még tíz nap telt el. Aztán megérkezett...mint sebesen zúgó szélnek zendülése...Isten Szelleme kitöltetett az égből, és mindent megváltoztatott! Eljövetelével az emberi történelem új szakaszba lépett, létrejött egy...