Tamale, Ghána

2017. január 27-30.

30 évvel később - Tamale, Ghána - 1. nap

Kedves barátaim! Köszöntelek benneteket a ghánai Tamaléból. Az evangélizációs kampányunk ma reggel kezdődött a Tűz konferenciával, majd folytatódott az esti evangélizációval. A Christ for all Nations szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt tartott itt utoljára evangélizációt. Történelmi volt az akkori, 1987. januári alkalom: innentől kezdtük összeszámolni a megtérők által kitöltött visszajelző kártyákat, és használni azokat az utógondozói munkánkban. Most pedig 30 évvel és 76 millió megtérővel később, visszatértünk ebbe a csodálatos városba, telve várakozással afelől, hogy mit fog tenni az Úr ezen a héten. A ma esti alkalmon, miután hirdettem az evangéliumot és imádkoztam a betegekért, sok csodálatos bizonyságtételt hallottunk. Néhány ezek közül:

  • Egy férfi, akinek 2015-ben stroke következtében lebénult a bal karja, ma ismét elkezdte mozgatni azt.
  • Egy másik, 28 éves fiatalember, aki születésétől süket volt a bal fülére, elmondta, hogy amikor elkezdtem imádkozni a betegekért, úgy érezte, mintha tűz gyulladna a fülében, és hirtelen észrevette, hogy tökéletesen hall a rossz fülével! Tettem vele egy próbát a színpadon, és megerősíthetem, hogy tényleg hall.
  • Egy muszlim nő, aki már hat éve képtelen volt járni, ma este meggyógyult.

Ennek a térségnek a lakossága, a helyiek elmondása szerint, több mint 80 százalékban nem keresztény. Ma ezt láthattuk is. Érezhető volt, hogy sokan más vallásokból részt vettek az alkalmon, és megtapasztalták Isten erejét. Meggyőződésem, hogy ez után a hét után Tamale nem lesz többé ugyanaz!Kérlek benneteket, hogy ezen a héten szánjátok oda az időtök egy részét, hogy imádkozzatok értünk és az összejövetelekért. Az az imádságom, hogy Jézus minden korábbinál hatalmasabban megdicsőüljön és felemeltessen ebben a térségben. Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda evangélista

az egész CfaN szolgálócsapat nevében

Tamale, 2017. január 26.

Erő van Jézus vérében! - Tamale, Ghána - 2. nap 

Kedves barátaink!

Nem sokkal ezelőtt ért véget a második esténk itt Tamaléban. Ma este Jézus vérének erejéről prédikáltam, aminek a végén sok ezren jelezték, hogy meg akarnak térni. Láthattuk, hallhattuk, ahogy démonok sokasága kezdett el megnyilvánulni emberekben, amint elkezdtem beszélni Jézus véréről. Sikoltozások és üvöltözések voltak hallhatók a tömeg minden részéről. Néhány méterre a színpadtól egy nő elkezdett szabadulni a démonoktól a prédikáció közben. 

A végén fantasztikus csodákat láthattunk, gyógyulások és szabadulások csodáit. A betegekért való imádkozás alatt az Úrtól kaptam a tudomány beszédét valakiről, akinek daganat van az orrában. Egy asszony azonnal előre jött, és elmondta, hogy hat éve van ez a daganat az orrában, ami szörnyű problémákat okoz neki. Jézus megérintette őt és a daganat eltűnt! Sokan mások bizonyságot tettek arról, hogy stroke okozta részleges bénaságokból meggyógyultak! Nagy örömöt és izgatottságot okoz az egész környéken, ahogy ezek a hírek terjednek az emberek között. 

Reggel Peter van den Berg és Charles Ciepel tiszteletes szolgált a pásztorok és gyülekezetvezetők felé. Charles vezette a ma esti dicsőítést is, és igen erőteljes módon dicsőítette az Urat!

Holnap reggel tartjuk a Tűz konferencia záróalkalmát, amikor is imádkozunk a Szent Szellem hatalmas kiáradásáért a vezetőkre. Kérlek, imádkozzatok ezért az alkalomért! Azért is imádkozzatok, hogy valódi áttörést éljünk át ezen a helyen, mert bár sok csodát láthattunk, úgy érzem, az Úrnál sokkal több van ennek a városnak és régiónak a számára.

Hiszem, hogy egy komoly szellemi harc folyik a városért, és Isten népének kiáltania kell az Úrhoz áttörésért! Köszönjük az imatámogatásotokat!

Daniel Kolenda evangélista

a teljes CfaN szolgálócsapat nevében

Tamale, 2017. január 27. 

TŰZ! - Tamale, Ghána - 3. nap


Kedves barátaim!

Túlárad bennem az öröm Isten jósága miatt, miközben ezeket a sorokat írom! Az oka ennek az, hogy amikor a Szent Szellem kiáradásáért imádkoztunk itt Tamaléban, Isten tűzzel válaszolt! Ma reggel a pásztorok és vezetők számára tartott Tűz konferencián mindent elárasztott Isten dicsősége! Isten jelenlétének mélységes tudatában voltunk, és sokan túlcsorduló módon élték át a Szent Szellem kiáradását. Aztán este mindez újra megtörtént: a Szent Szellem leszállt a hatalmas tömegre, amikor ezért imádkoztunk. Sokan átélték a Szent Szellem keresztséget, és sokan meggyógyultak és megszabadultak.

  • Egy asszony, aki egy gerincvelőműtét következtében 7 éve nem tudott járni, teljesen meggyógyult. Együtt táncoltunk és ugráltunk a színpadon!
  • Egy bal szemére vak fiatal lány visszanyerte a látását!
  • Egy idős asszony, aki stroke miatt lebénult, és az elmúlt 10 évben képtelen volt járni, sőt még rendesen ülni is, meggyógyult és járt.
Mind közül a legdicsőségesebb csoda az a sok ezer ember volt, akik átadták az életüket az Úr Jézusnak ma este! Ez mindenhol a legcsodálatosabb bizonyságtétel, de ezen a helyen, ahol a lakosság több mint 80 százaléka nem keresztény, különösen okot ad a hálára. A tömegben szinte látni lehetett, milyen sokféle vallási háttérből vannak a részvevők, akik hallgatták az üzenetet és befogadták Krisztust a szívükbe. A szervezőktől tudjuk, hogy a nagyobb vallások helyi vezetői arra utasították tagjaikat, hogy ne vegyenek részt az alkalmainkon. A tiltásuk ellenére sokan eljöttek, és részesültek az Úr áldásában.

Holnap lesz az evangélizáció záróestje itt a ghánai Tamaléban. Kérlek, továbbra is imádkozzatok azért, hogy Isten ereje megrázza ezt a várost és környékét!

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda

az egész CfaN szolgálócsapat nevében

Tamale, 2017. január 28.

Kihívások és győzelmek - Tamale, Ghána - 4. nap


Kedves Barátaim!

Éppen csak visszatértünk szállásunkra az evangélizáció helyszínéről itt a ghánai Tamaléban. A tömeg ma este megduplázódott! Óriási áttörés volt. A színpad mögött több mint 35 ezer ember állt a sötétben, akiknek nagy része muszlim volt, akik a helyi imámok tiltásának ellenére eljöttek az összejövetelre. Amikor megtérésre hívtam az embereket, ezrek emelték fel a kezüket és mondták el a megtérők imáját. A mennyben nagy öröm volt ma este, és Tamale már soha nem lesz ugyanaz! A betegekért való ima után csodás bizonyságtételeket hallottunk:

Egy idős muszlim asszony, aki nem tudott járni, és a lábában és a vállában is kínzó fájdalmak voltak, előző este a rádiót hallgatta, amely az alkalmunkat közvetítette. Amikor a betegekért imádkoztam, a kezét hittel a fájó részekre helyezte, és Jézus megérintette őt! Ma ott volt az alkalmon, és bizonyságot tett arról, hogy újra tud járni és dicsőséget adott Jézusnak. Sajnos nem tudhatjuk, hogy rajta kívül még hányan éltek át hasonló gyógyulást a hét során a rádióközvetítéseken keresztül, de biztos vagyok benne, hogy Isten ereje a rádió hullámhosszain keresztül is átment!

Tegnap este az Úr a tudomány beszédét adta valakiről, akinek az arcüregeit lezárja egy kinövés. Ma este egy brit nő előrejött és bizonyságot tett arról, hogy az arcüregeiben levő kinövés miatt 7 éves kora óta nem volt képes az orrán keresztül lélegezni. A betegekért való ima után az arcüregei megnyíltak és gyermekkora óta először képes volt az orrán át venni a levegőt! Egy már három éve sánta nő ma este meggyógyult, és normálisan járt. Egy férfi, akinek erős fájdalmai voltak a lábában, bizonyságot tett arról, hogy azonnal elmúlt a fájdalma. Egy asszony, akinek a mellében volt egy fájdalmas gyulladás, amit vélhetően rákos daganat okozott, elmondta, hogy az ima alatt érezte, amint a gyulladás elhagyja és minden fájdalma elmúlt! Amikor megkérdeztem, hányan étek át valamilyen csodát a hét során, szó szerint ezrek integettek a kezükkel lelkesen!

Ez a hét kihívásokkal és akadályokkal teljes volt, de az Úr az egyik győzelmet adta a másik után. Köszönjük, hogy hűségesen mellettünk álltok imában! Ebben az aratásban vállt vállhoz vetve állunk egymás mellett. Most már a tekintetünket Elefáncsontpartra vetjük, ahol a következő kampányunkat tartjuk márciusban. A tamalei evangélizácó eredményére még visszatérek, mihelyt megkapjuk az összesített számokat a szervezőktől.

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolendaa teljes CfaN szolgálócsapat nevében

2017. január 29.

Forrás: https://danielkolenda.com/2017/01/29/power-in-the-airwaves-tamale-ghana-final-day/