Mbeya, Tanzánia

2016. augusztus 4-7.

Örömkönnyek! - Mbeya, Tanzánia - 1. nap

Kedves barátaim!

Percekkel ezelőtt fejeződött be evangélizációs kampányunk nyitóestje itt a tanzániai Mbeya városában. Nagyon hosszú és fárasztó utunk volt, mire ide értünk. A környék, ameddig a szem ellát, tele van pusztaságokkal és lenyűgöző hegyekkel. Olyan érzés ez, mintha Jézus Mbeyáról beszélt volna, amikor azt mondta, hogy menjünk el a "világ végére". 

Meglepően hideg idő van itt. Ma reggel, amikor megérkeztem a helyszínre, az európai technikusaink egy kenyérpirító fölött melegítették a tenyerüket! Ennek ellenére a terület megtelt pásztorokkal és gyülekezeti munkásokkal, akik közül sokan még napkelte előtt ideértek és a fagyos hidegben ülve várakoztak arra, hogy hallják Isten Igéjét. Az emberek éhesek Istenre és teljes hittel vannak afelől, hogy Isten nagy dolgokat fog tenni ezen a héten. Minden erőfeszítést megért, hogy itt lehetünk! 

Ma este, miután hirdettem az evangéliumot és imádkoztam a betegekért, csodálatos bizonyságtételeket hallottunk. Például egy vak asszonytól, aki újra látott, vagy egy másiktól, aki bal fülére süket volt, és most hall rá. Egy férfi valami szörnyű betegség miatt már egy éve képtelen volt mozgatni a lábát. Elment a helyi orvosokhoz, akik azt mondták neki, hogy nem tudják diagnosztizálni a problémát, és nem tudnak segíteni. Ma este Jézus megérintette őt és meggyógyította! Örömkönnyekkel a szemében mondta el a bizonyságát. A végén még táncoltunk is vele a színpadon! Amikor kértem, hogy jöjjenek előre bizonyságot tenni azok, akik gyógyulást éltek át a testükben, olyan sokan előreözönlöttek, hogy egy ideig kaotikus állapotok voltak a színpad előtt. 

Miközben imádkoztam a betegekért, sok démon megnyilvánult, és sok ezren elfogadták Jézust személyes Megváltójuknak. Kérlek benneteket, hogy folytassátok az imádkozást értünk. Éppen csak elkezdtük a munkánkat itt, és hisszük, hogy a legjobb még ezután jön! 

Veletek együtt az Aratásban:

Daniel Kolenda evangélista

Reinhard Bonnke, Peter Vandenberg és a teljes CfaN csapat nevében

Mbeya, 2016. augusztus 4.

Kúszva-mászva jött az alkalomra - Mbeya, Tanzánia - 2. nap 

Kedves barátaim!

Micsoda dicsőséges napunk volt itt Mbeyában, Tanzániában! Ma este Jézus véréről prédikáltam. Az evangélium üzenetére ezrek válaszoltak. Megtörtük az átkokat, és olajoshordókban elégettük az összehordott bálványokat és varázsláshoz használt tárgyakat, ahogy azt az ApCsel 19-ben is tették. 

Egy fiatalasszony bizonyságot tett arról, hogy még kislány korában a törzsük boszorkánydoktora adott neki egy nyakláncot, ami majd megvédi őt és amitől jól fog aludni, de ehelyett éveken keresztül rémálmok gyötörték. Ma este levágta a nyakáról a nyakláncot, és átadta az életét Jézusnak! Nagyon sok sánta meggyógyult az alkalmon. A legtöbb bizonyság arról szólt, bizonyságok zöme arról szólt, hogy sánták voltak, de most tudnak járni! Hallottuk egy fiatalasszony bizonyságtételét, aki már három éve a kezén és a térdén kúszik-mászik. Így tudott csak eljönni az összejövetelre is, de amint imádkoztam a betegekért, Isten ereje megérintette, lábra állt és rendesen járt! Holnap tartjuk a tűz konferencia záróalkalmát, amikor imádkozni fogunk a pásztorokért és gyülekezeti munkásokért. 

Kérlek, imádkozzatok a Szent Szellem hatalmas kiáradásáért itt Mbeyában! A legjobb még előttünk áll! 

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda evangélista 

Reinhard Bonnke, Peter Vandenberg és a teljes CfaN csapat nevében

Mbeya, 2016. augusztus 5.

Elképesztő éhség - Mbeya, Tanzánia - 3. nap

Kedves barátaim!

Éppen csak visszaértünk szállásunkra az evangélizáció helyszínéről itt a tanzániai Mbeyában. Ma a Szent Szellem kitöltetésének napja volt reggel és este is. Reggel a régió pásztorai és vezetői már napkelte előtt gyülekeztek (lásd a mellékelt képet!). Csípős hideg volt, +6 fok körül volt a hőmérséklet, ennek ellenére az emberek ott ültek a sötétben és a hidegben, csakhogy kapjanak valamit az Úrtól. Lenyűgöző ezeknek az embereknek az éhsége. Milyen kiváltság szolgálni feléjük! A tűz konferencia mai első felében Peter Vandenberg tanított, és mire én szóhoz juthattam, már olyan volt a légkör, mint amikor a gátat már majdnem áttöri a víz. Nekem csak imádkoznom kellett, és a Szent Szellem kiáradt.

Este az evangélium hirdetése után újra azért imádkoztunk, hogy az emberek elnyerjék Isten tüzét. Sokan betöltekeztek Szent Szellemmel, démonok nyilvánultak meg, és gyógyulások és szabadulások történtek. Ez a teljes evangélium működésben. Jézus neve felemeltetett, és Isten királyságának erődemonstrációja történt itt Mbeyában.

Holnap már a záró összejövetelünk lesz. Kérlek titeket, továbbra is imádkozzatok a lélekmentésért.

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda

Reinhard Bonnke, Peter Vandenberg és az egész CfaN csapat nevében

Mbeya, 2016. augusztus 6.

Forrás: https://danielkolenda.com/2016/08/06/amazing-hunger-mbeya-tanzania-day-3/

Szuper Aratás - Mbeya, Tanzánia - 4. nap

Kedves Barátaim!

Kevéssel ezelőtt ért csak véget a tanzániai Mbeya városában tartott evangélizációs kampányunk. Az elmúlt négy napban megközelítőleg 300 ezer ember vett részt az alkalmakon, akik közül sok ezren átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Az itteni pásztorok sugároznak az örömtől. Azt mondják, soha nem láttak még ekkora tömegeket Mbeyában, mint ezen a héten.

Ma este minden korábbinál nagyobb tömeg gyűlt össze, és betöltötte az egész területet. (Lásd a képeket!) A pásztorok elmondták azt is, hogy a gyülekezeteik zsúfolásig megteltek a ma reggeli istentiszteletekre. Dicsőség az Úrnak! Csodálatos gyógyulások kísérték a ma esti alkalmat:

  • Egy béna és ágyhoz kötött férfi, aki felállni sem tudott az ágyából, se kezét, se lábát nem tudta mozgatni, ma este keresztül-kasul járt a színpadon! Amikor megkérdeztem tőle, ki volt az, aki meggyógyította, azt válaszolta: "Isten!" Erre azt mondtam neki: "Ez igaz, de szeretném, ha még konkrétabban megmondaná!" Megkérdeztem a tömeget, ismerik-e annak a nevét, aki ezt az embert meggyógyította. Ők mennydörgés szerű hangon kiáltották vissza: "Yesu!"
  • Egy asszony is meggyógyult, akinek öklömnyi daganata volt. Azt mondta, az imádság alatt a daganat egyszerűen eltűnt!
  • Egy idősebb asszony, aki csak járókerettel tudott járni az elmúlt tíz évben, most rendesen és fájdalommentesen járt.
És ez csak néhány példa abból a számtalan csodából, amely történt. Minden dicsőség Jézusé! Hamarosan elkezdjük hosszú és fárasztó hazautunkat. Már mindenki nagyon várja, hogy családtagjaival találkozzon. A következő evangélizációs összejövetelünk Oklahoma City-ben lesz Bonnke evangélistával közösen a Cox Conversion Centerben. Hisszük, hogy a Szent Szellem ugyanilyen kiáradásának leszünk tanúi ott is.

Kérlek, imádkozzatok értünk! Szeretnénk kifejezni szívbeli köszönetünket mindnyájatoknak, akik imádkoztatok értük végig a hét során, és akik anyagi áldozatot is hoztatok azért, hogy ez a mostani evangélizációs kampány megvalósulhasson. Ti is ugyanúgy részestársak vagytok ebben a szuper-aratásban! Köszönjük, hogy lehetővé tettétek, hogy eljöhessünk!

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda evangélista,

Reinhard Bonnke, Peter Vandenberg és az egész CfaN csapat nevében

Mbeya, 2016. augusztus 7.

Forrás: https://danielkolenda.com/2016/08/07...