CfaN Imalevél 1.

02.02.2018

Kedves Testvérünk/Testvérnőnk! 

Köszönjük a készségedet az augusztusi TŰZ konferenciáért és evangelizációért való közbenjáró imádságra! Szeretnénk tájékoztatni, hogy FEBRUÁR 17-én tartjuk következő nyilvános imaalkalmunkat, amelyre ezúton is szeretettel meghívunk. Az alkalom a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezetben lesz délelőtt 10 órától, és körülbelül délig, negyed 1-ig fog tartani. Az alkalmat Rácz Lajos lelkipásztor, a 168 órás imamozgalom vezetője vezeti, a dicsőítést Prazsák László, az Imádság Háza imamozgalom vezetője vezeti.

Örülnénk, ha személyesen tudnánk találkozni, és ami még fontosabb: imádkozni Magyarországért, a magyar népért és a magyar eklézsiáért. Imaalkalmunk kiemelt témája lesz a gyülekezetek megbékéléséért való könyörgés.

Amennyiben nem tudsz részt venni ezen az alkalmon, kérünk, hogy otthon imádkozzál az előbb felvázolt, valamint az alábbi imatémákért:

1. Először is, kérlek, imádkozzatok a szervező csapatért - családjukért, egészségükért és védelemért! Mindenki, aki ebben a szervezésben részt vesz, az arcvonalban van, és szükségük van védelemre az ellenség támadásaival szemben. Kérlek, imádkozzatok a házasságokért, az egészségükért és az Istennel való kapcsolatukért.

2. A gyülekezetek egységéért - hiszünk a gyülekezetek közötti egységben, és megtiszteltetésnek vesszük, hogy legalább 12 felekezettel, mozgalommal és gyülekezettel együtt dolgozhatunk Budapesten és Magyarországon. Az a szívünk vágya, hogy a gyülekezetek kéz a kézben munkálkodjanak a városuk üdvösségéért. Áldást szeretnénk mondani a katolikus egyházra és a Hit Gyülekezetére is. Kérlek, imádkozzatok nyitott ajtókért az ifjúság felé, és a jó viszony megszilárdulásáért az összes részt vevő pásztor és vezető között.

3. Jóindulat a kormányzat részéről - imádkozzatok kegyelemért minden kormányzati szervvel és intézménnyel való kapcsolatban. Különböző engedélyekre less szükségünk, és imádkozzunk bölcsességért azért, hogy az engedélyek beszerzése gördülékenyen haladjon.

4. Az evangelizációs kampány meghirdetésének finanszírozásáért - az evangelizációs kampány szerves részeként szeretnénk terjeszteni a Mínuszból Pluszba című brosúrát, amely hisszük, hogy egy erőteljes eszköz, amely az evangélium kristálytiszta üzenetét tartalmazza. Meg vagyunk róla győződve, hogy a brosúrán keresztül nagyon sok kereső embert el tudunk érni, illetve nagyon sokan értesülnek a rendezvényről. A brosúrákra úgy is tekintünk, mint egy magvetésre a következő generáció életébe. Kérlek, imádkozzatok a gyülekezetekért, hogy az Úrtól el tudják venni, hány brosúrát osszanak szét, mekkora anyagi áldozatot vállaljanak a brosúra előállításában, és milyen stratégiával tudnák hatékonyan elérni a városukat.

5. A helyszínért - kérlek, imádkozzatok a megfelelő helyszínért. Még keressük azt a helyszínt, ahol a legalkalmasabb lenne megtartani a konferenciát és evangelizációt. Ehhez kérjük Isten vezetését! Tárgyalásban állunk az egyik lehetséges helyszínnel, azonban a költségek 80%-kal magasabbra rúgnak annál, amit általában szoktunk fizetni más, hasonló helyszíneken. A tőlünk telhető legtöbbet akarjuk tenni az elveszettekért, ugyanakkor jól is akarunk sáfárkodni a ránk bízott pénzösszeggel. Kérlek, imádkozzatok Isten vezetéséért, iránymutatásáért és természetfölötti találkozásokért megfelelő emberekkel, bölcsességért azok számára, akik a döntéseket meghozzák ebben a kérdésben. Szeretnénk a helyszín munkatársaiért is imádkozni, mert hisszük, hogy az evangelizációs esték az ő számukra is áldás lesznek - és talán sokan közülük is megismerik Krisztust, vagy meggyógyulnak és megszabadulnak. Imádkozzunk a majd jelenlevő biztonsági szolgálat tagjaiért, tűzoltókért, takarítókért, irodai munkásokért és mindenkiért, aki a csarnokban bármilyen feladatot ellát és jelen lesz az alkalmak alatt - imádkozzunk, hogy az evangélium üzenete elérje a szívüket, és életváltoztató hatással legyen rájuk!

6. És végül a legfontosabb: a nem hívőkért - kérlek, imádkozzatok az istenkereső emberekért, akiknek ott kell lenniük a csarnokban, és találkozniuk kell Jézussal. Imádkozzunk, hogy senki és semmi, semmilyen körülmény ne tudja visszatartani őket attól, hogy eljöjjenek az evangelizációra, és meghallják Jézus Krisztus evangéliumát! Imádkozzunk azért, hogy az Úr felkészítse a szívüket!

A személyes találkozás és az egységben együtt imádkozás reményében,

áldott hétvégét kívánunk:

Szakály Csaba, a CfaN magyarországi képviselője, és

Rácz Lajos, a konferencia és evangelizáció imaháttér-csoport vezetője

Prazsák László, imaháttér-csoport társvezetője