Budapešť - Konference ohně

Organizace CfaN pořádala v Budapešti evangelizační konferenci, která se konala ve dnech 24. až 26. srpna. Maďarsko opět ukázalo, že Bůh není omezen na Afriku!

Největší aréna v Budapešti se stala skutečnou svatyní pro tyto tři dny, kdy mnozí věřící vyvýšili jméno Ježíšovo. Daniel Kolenda a jeho tým hostujících řečníků, Todd White, Peter Van Den Berg, Russel K. Benson, Ben Fitzgerald, Jean-Luc Trachsel a Eric Gilmour zapálili maďarské publikum zprávou evangelia. Věřící reagovali s otevřeným srdcem na Boží volání, aby se zbavili pokrytectví a strachu z člověka a vstoupili do služby Bohu.

Daniel Kolenda a tým CfaN vkládali ruce na osoby a lidé zažili oheň Ducha svatého. Během akce se stala úžasná uzdravení a zázraky. Doslova stovky lidí zvedly ruce na svědectví o uzdravení těla!

Evangelizační kampaň ukázala, že v Evropě je doba sklizně a lidé na ulici jsou žízniví po dobré zprávě. Budapešť byla oblečena do evangelia: pět set tisíc lidí dostalo osobní pozvání Daniela Kolendy a pomazané poselství o bezpodmínečné lásce Otcově (to je jedna čtvrtina celé populace Budapešti). Akce získala velkou mediální publicitu lokálně i na celostátním televizním kanálu.

Díky strategii CfaN zorganizovat akci společně s místními církvemi a misijními organizacemi se obrácení lidé budou moci připojit k lokálním sborům. Díky vzájemné spolupráci byla rozdělující stěna v Ježíšově jménu zničena a lidé mohli najít pravou identitu v Kristu.

Konference ohně

Budapešť 2018