Jean-Luc Trachsel

Már egészen korai éveiben Isten elhívta Jean-Luc-ot arra, hogy a Szellem erejével hirdesse az Igét. Azóta bejárta az összes földrészt, meglátogatott több mint 80 országot, és mindenféle helyeken és körülmények között hirdette az evangéliumot. Hiszi, hogy Istennel NINCS LEHETETLEN! Aktívan munkálkodik azon, hogy a keresztények között egység jöjjön létre, hogy az evangéliumot irgalommal és könyörülettel hirdessék ennek a generációnak. Érzékeny odafigyelése a Szent Szellemre azt eredményezi, hogy a szolgálatában a természetfölötti gyakran megnyilvánul jelekkel, csodákkal, gyógyulásokkal és megtérésekkel. Jean-Luc az IAHM nemzetközi igazgatója, amelynek küldetése, hogy helyreállítsa a gyógyító szolgálatokat a Krisztus Testében.