Mint semmi más az emberi történelemben

Ezúton szeretnénk mindenkinek nagyon áldott húsvéti ünnepeket kívánni! A keresztények számára a húsvét az emberi történelem legfontosabb eseménye - a mi Urunk Jézus Krisztus csodálatos, világot megváltoztató feltámadása! Soha más esemény meg sem közelítette ezt, és soha nem is fogja. Az időben és az örökkévalóságban - és az egész világegyetemben - a húsvét teljességgel egyedülálló!

Keresztre feszítését követően Jézus sebektől szinte felismerhetetlen testét egy sírboltban helyezték el. De húsvét hajnalán feltámadt a halálból! Attól fogva nem találták halott testét. Nem is találhatták, mert életre kelt! Feltámadt! Örökre legyőzte a halál, az ördög és a bűn erejét! Halleluja!

Nincs nagyobb öröm húsvét öröménél!

Nincs nagyobb öröm húsvét öröménél. Jézus Krisztuson keresztül hozzáférésünk van az örök élethez, Isten áldásaihoz és mindahhoz, amit az Atya elkészített számunkra. Amint a Zsidó 4:16 mondja: "járuljunk azért a kegyelem királyi székéhez". Milyen csodálatos kiváltság! Ezt ünnepeljük húsvétkor.

Reinhard Bonnke egyszer tanított az ószövetségi áldozatok és Jézus Krisztus egyedülálló áldozata közötti különbségről. A mostani húsvét ünneplésünk emlékeztessen minket különösen erre a hatalmas különbségre.

A Biblia drágának nevezi Jézus vérét. Az első szövetség hosszú évszázadai alatt állatok millióit mészárolták le és áldozták fel az oltáron a bűnökért. Azonban az ő vérük nem volt elég drága. A vétkek befedésére jó volt, de eltörölni nem volt képes azokat. Ezért az ószövetségi áldozatoknak nem volt életváltoztató erejük.

Képzeljünk el egy vacsora asztalt...

Képzeljünk el ennek illusztrálására egy csodálatos vacsora asztalt, amelyen finomabbnál finomabb ételek sorakoznak. De az asztal kellős közepén ott éktelenkedik a terítőn egy ronda folt. Minden egyes alkalomkor, amikor vendég érkezik, gondoskodsz róla, hogy a foltot egy szép, tiszta terítővel letakard. Így rejtve van, senki nem veszi észre. Azonban a folt nem tűnik el; továbbra is csúfítja az asztalt, és egyre inkább elszínezi az asztalterítő alatti farészt. Pontosan ezt jelenti az Ószövetség "engesztelés" szava: "elfedni". A levágott állatok tengernyi vére sem volt elég a bűnök eltörlésére, azokat csupán bizonyos időre elfedte.

Ezért örült annyira Keresztelő János, amikor látta jönni Jézust a Jordánhoz. Így kiáltott fel: "Íme, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!" (János 1:29).

Jézus vére, hogy a hasonlatot folytassam, az asztalterítő alatt is kifejti hatását, a külső mögött is. Jézus eltávolítja a foltot, és egy teljesen új asztalt ad nekünk. Egyedül az Ő vérének van olyan ereje és értéke, hogy megváltsa a bűnös embert. Az áldozata elégséges mindenki számára- beleértve téged is! És soha nem veszít az erejéből! Ezért hívja Péter apostol 'drágának" Jézus vérét:

Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg..., hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén (1 Pét 1:18-19).

Azért imádkozunk, hogy igazából átéljétek ezt a dicsőséges húsvéti örömet! Köszönjük, hogy mellettünk álltok abban a küldetésben, amit Jézustól kaptunk. Nagyon sok izgalmas feladat áll előttünk, amiről hamarosan hírt adunk. Nagy dolgok vannak készülőben! Továbbra is számítunk az imáitokra és a támogatásotokra!

Krisztus szeretetével:

                                   Daniel Kolenda