Warri, Nigéria

ZÁRÓESTE - ÖRÖMTELI ÜNNEPLÉS

Vasárnap este tartottuk a záró összejövetelünket a nigériai Warriban, és a lelkesedést jól mutatta, hogy jóval a kezdés előtt már tízezrek gyülekeztek a helyszínen. Ez annak köszönhető, hogy széltében-hosszában beszélik a városban, hogy Isten milyen csodákat cselekedett végig a hét során!

Ugyanez a lelkesedés fogadott minket, amikor megérkeztünk, és vezető pásztorok és püspökök fogtak körbe minket és csillogó szemmel mesélték, hogy a vasárnap reggeli istentiszteletükön a gyülekezeteik zsúfolásig tele voltak friss megtérőkkel! A kampányigazgatónk hangsúlyozta, hogy ez nem csak néhány gyülekezetre igaz, hanem az összes résztvevő gyülekezetre! Ahogy elkezdődött az alkalom, 200 000 ember dicsőítette az Urat, ami aztán egyetlen örömteli ünneplésbe torkollott, amikor a két bálványszobrokkal és varázsszerekkel teli olajoshordót meggyújtottuk. A szabadság és felszabadulás érzete szinte tapintható volt a levegőben, miközben a tűz körül a friss megtérők tömegei jártak táncot!

Közvetlenül ez után az ünneplés után Daniel Kolenda lépett a mikrofonhoz, és prédikálta az evangéliumot erővel és hatalommal. Én a tömegben álltam, onnan hallgattam az üzenetet, és mélyen megérintett, hogy milyen erőteljes hatással voltak Daniel szavai az emberekre. Mire a megtérésre hívásra került a sor, körülöttem több száz embert hallottam sírva az Úrhoz kiáltani bocsánatért és üdvösségért! Biztos vagyok benne, hogy készültek mennyei felvételek arról, ahogy lelkigondozók ezrei veszik fel az új megtérők adatait, és adják át nekik a "Most, hogy már hiszel" című utógondozói brosúránkat.

Mint minden összejövetelünkön, Daniel most is imádkozott Jézus nevében azokért, akiknek gyógyulásra volt szükségük, és az ima végén előrehívta azokat, akik úgy érzik, hogy az Úr gyógyító kenete megérintette őket, hogy tegyenek bizonyságot a gyógyulásukról a színpadon.
• Egy férfi, aki már tíz éve szenvedett fülfájástól, ami váladékkifolyással is járt, most megmutatta, hogy teljesen meggyógyult.
• Egy asszony, aki súlyos látásromlást szenvedett el a mindkét szemén jelentkező hályog miatt, teljesen meggyógyult, és demonstrálta is, hogy tisztán lát mindent.
• Egy másik asszony hat éves kora óta csak korlátozottan tudta mozgatni a jobb karját, most meggyógyult, és örvendezve mutatta, hogy teljesen fel tudja emelni a karját.
(Lásd a csatolt fényképeken!)

Az alkalom vége felé áldást kértünk Nigériára és politikai vezetőire. A CfaN csapata éppúgy, mint a hatalmas tömeg egyszerre érzett szomorúságot amiatt, mert véget ér az alkalom, és örömöt is, mivel láthattuk, hogy milyen dolgokat cselekedett közöttünk az Úr ezekben a történelmi napokban! Ahogy jöttünk a szállásunkra a helyszínről, kimerülten, de boldogan, visszagondoltunk azokra az elképzelhetetlen viszontagságokra, amik a Warriba való ideutazásunkat tarkították a sivatagi vihar miatt. Azonban a sok nehézség jelentéktelenné vált annak fényében, hogy az üdvösségnek, gyógyulásnak és szabadulásnak milyen lavináját tapasztalhattuk meg! Mindez annak a következménye, hogy a csapatunk a lehetetlennek tűnő helyzetekben is állhatatosan és makacsul kitartott amellett, hogy bármi áron, de itt lesz!

Köszönjük mindnyájatoknak, akik imádkoztatok és imádkoztok értünk, és azoknak is, akik adományotokkal lehetségessé tettétek, hogy megrendezhessük ezt a kampányt. Hisszük, hogy velünk együtt részesültök az aratók örömében, és majdan a mennyei jutalomban!

Peter Vandenberg
Daniel Kolenda és a teljes CfaN csapat nevében


HARMADIK ESTE - FELTÁMADÁS ÉS ÉLET

A ma este igen különleges volt! Azzal kezdődött, hogy amikor megérkeztem az evangélizáció helyszínére, a kampányigazgatónktól hallottam egy hírt, ami az egész városban terjedt. Előző este, miközben imádkoztam a betegekért, láttam egy sánta embert, akit Isten erőteljesen megérintett a helyén, és lementem, hogy imádkozzam érte. Mialatt lent voltam, egy anyuka a karjaimba tette a halott kisbabáját. Az orvosa küldte hozzánk, hogy kérjen imát. A kisbaba kicsiny szemei befelé voltak fordulva, a teste ernyedt volt, és nagyon rossz szagot árasztott. Rövid ideig a karomban tartottam a kisbabát, aztán visszaadtam a még mindig elernyedt testet az anyának. A kampányigazgatónk elmondta, hogy aznap késő este a kisbaba feltámadt! Ennek híre futótűzként terjed a városban. Most azon dolgozunk, hogy megtaláljuk az anyát, mert első kézből akarjuk hallani, mi történt.

Aztán arról tájékoztattak, hogy jelen van az alkalmon egy asszony, aki 31 évvel ezelőtt gyógyult meg, amikor a CfaN Warriban volt 1989-ben. Én akkor nem voltam itt, de Peter Vandenberg, aki személyesen látta az akkori csodát, a következőket mondta:

"Egyik este egy 14 év körüli leányka jött el az evangelizációs alkalmunkra, mivel hallotta, hogy emberek gyógyulnak meg az ima hatására. Nagy szükségben volt, mert évekkel korábban balesetet szenvedett, amiben sok csontja eltört, és a megkésett orvosi beavatkozás következtében a törött csontok rosszul forrtak össze. Ez azt okozta, hogy nagyon nehezére esett a járás, mert a teste tartósan meghajolt bal oldalra.

Az összejövetelen Reinhard Bonnke, ahogy általában szokta, imádkozott a betegekért, miután a megtérők imáját elmondatta az emberekkel. Közvetlenül ez után ez a lányka előrejött, és bizonyságot tett arról, hogy a csontjai hangosan ropogtak, és hirtelen képes volt felegyenesedni, és könnyedén járni! Be is mutatta ezt a színpadon a tömeg hangos éljenzése közepette.

Másnap, amikor iskolába ment, az osztálya teljesen felbolydult, amikor látták, mit tett Isten vele. Nem kellett sok idő, mire az egész iskolában elterjedt a híre, és minden osztályban abbamaradt a tanítás aznapra, és a diákok rohantak látni a csodát, amely a testében történt!"

Úgy döntöttem, hogy a ma esti alkalmat ezeknek a bizonyságoknak a megosztásával kezdem. Az volt a szándékom csupán, hogy bátorítom az embereket azzal, amit Isten cselekedett, majd prédikálok és a végén imádkozom a betegekért (ahogy általában zajlani szokott az alkalom). De abban a pillanatban, hogy ez a hölgy megosztotta a bizonyságát, érzékelhető volt, hogy az emberek hit-szintje megemelkedett, és hogy Isten ereje jelen van, hogy gyógyítson. Nyomban elkezdtem tehát imádkozni a betegekért, és a tömegben mindenfelé csodák kezdtek történni!

Több vak szem és süket fül megnyílott (mindkét betegségből körülbelül 6-6 ilyen eset volt). Sok sánta újra járt. Egy 21 év körüli leány születésétől siket volt a jobb fülére. Ma este meggyógyult és tökéletesen hallott! Néhány életen át tartó asztmatikus betegségben szenvedő ember meggyógyult. Mindannyian nagyon erős érzelmek hatása alatt voltak, hangosan zokogtak, ahogy felfedezték, hogy életükben először mélyet és szabadon tudnak lélegzetet venni!

Sok más gyógyulás is történt - még azelőtt, hogy hozzákezdtem volna a prédikálásnak. Megnyugtatam a színpadon ülő pásztorokat és teológusokat, hogy ez teljesen biblikus. Jézust is úgy ismerték, mint aki hatalmas beszédben és cselekedetekben (ebben a sorrendben), és Lukács azt mondja az ApCsel 1:1-ben, hogy azokról írt, amiket Jézus kezdett cselekedni és tanítani (ebben a sorrendben). Néha teljesen helyénvaló, hogy először jön a demonstrálás, és az követi az üzenet. Csodálatos reakció volt az evangélium hirdetésére, és sokan jöttek Krisztushoz.

Mivel az evangelizáció első estjéről az ismert okok miatt lemaradtunk, be kellett hoznunk a lemaradást ma este. Jézus nevében név szerint, egymás után megtörtem az átkokat, elégettük a bálványszobrokat és varázsláshoz használt tárgyakat, amuletteket, mindenféle "juju" tárgyakat, és imádkoztam, hogy az emberek vegyék a Szent Szellem keresztséget. Isten jelenlétének gazdag és csodálatos átélésének voltunk tanúi végig az összejövetel alatt.

Holnap (azaz vasárnap) este lesz a záróalkalmunk. Kérlek, továbbra is imádkozzatok értünk! A legjobb még hátra van!

Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda evangélista

együtt a teljes CfaN csapattal

MÁSODIK ESTE - ÁLLHATATOSSÁG 

Évekkel ezelőtt az egyik londoni evangélistaképző alkalmunkon egy diák megkérdezte Reinhard Bonnkét, mi a titka a Christ for all Nations sikerének. Azt vártam, hogy Reinhard majd a kenetről, az imaháttérről, a bölcsességről vagy az erőteljes prédikálásról fog mondani valamit. Válasza merőben más volt. Egyetlen szóval válaszolt: "Állhatatosság".

Ezen a héten a CfaN csapat iránti tiszteletem és nagyrabecsülésem egy teljesen új szintet ugrott. Olyan szintű elköteleződést és állhatatosságot láttam tőlük, amit nehéz szavakba önteni, ha az ember nem éli át személyesen. Minden okunk meglett volna, hogy feladjuk és visszaforduljunk, de ez senkinek eszébe sem jutott, és mindenki mindent megtett azért, hogy eljussunk az evangelizáció helyszínére.

Ez volt a leginkább kihívásokkal teli utazásunk, amit valaha is átéltünk. Még az utazási ügynökünk is megjegyezte, hogy 25 éves munkatapasztalata során soha ehhez hasonlót még nem tapasztalt. Ma reggel az egyetlen lehetséges járatunkat is törölték, így autókba/kisbuszokba zsúfolódva tettük meg a 8 órás utat. Végül percekkel az esti evangelizáció kezdete előtt érkeztünk meg Warriba. Ez az idei év első evangelizációja, és szintén az első azóta, hogy Reinhard Bonnke elköltözött. De biztos vagyok, hogy a mennyből mosolyog ránk, látva, hogy milyen kitartóan helytállt csapatunk ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben.

Mivel sokan lekéstük a nyitóestét, kérdéses volt, hogy visszatér-e a tegnapi tömeg. Elképzelhetitek a meglepetésünket, amikor megérkeztünk a helyszínre, ahol 120 ezren vártak minket! Eddie James és csapata azonnal a színpadon termett, minden hangolás és beállítás nélkül, és fantasztikus hangulatot teremtett. Ők is velünk utaztak a konvojban, átélve ugyanazokat a viszontagságokat, mint mi, így tudom, hogy milyen fáradtak voltak, mégis szenvedélyesen dicsőítettek. Erőteljes és felkent dicsőítés volt, ami bevitt minket Isten jelenlétébe.

Be kell vallanom, hogy az utazás engem is megviselt, és kimerült voltam az egész éjszakás kellemetlenségektől. Most is, ahogy ezeket a sorokat írom, küzdök azzal, hogy le ne csukódjanak a szemeim. Mégis, a fizikai gyengeségem ellenére, Isten erőteljes módon működött az esti összejövetelen. Sok ezren válaszoltak az evangéliumra, siket fülek nyíltak meg, egy férfi mellkasába fúródott töltény eltűnt, egy férfi sérve meggyógyult, és sok más csoda történt - sokkal több, mint amit fel tudnánk jegyezni.

Holnap kipihenten, újult erővel folytatjuk. Kérlek, továbbra is imádkozzatok értünk és Warriért!

Veletek együtt az evangéliumért,
Daniel Kolenda evangélista

Együtt a teljes CfaN csapattal

ELSŐ ESTE - AZ IDŐJÁRÁSTÓL VISSZATARTVA

Az elmúlt néhány nap olyan volt, mintha egy forgószél felkapott volna minket! Sok olyan dolog történt, amit korábban nem éltünk át.

Jelen pillanatban több más CfaN csapattaggal, és Eddie James dicsőítésvezetővel és csapatával együtt a nigériai Lagosban veszteglünk. Ezen a héten Warriban tartunk evangelizációt, de egy szokatlanul erős homokvihar szinte nullára csökkentette a látótávolságot, és a nagyobb légitársaságok határozatlan időre törölték az összes járatukat. Csapatunk tagjainak nagy része már napok óta úton van, és most valamelyik afrikai vagy közel-keleti országban vesztegel. Voltak olyan járatok is, amik egyszerűen visszafordultak! A CfaN csapat azonban eltökélt volt, és nem fordultunk vissza. Minden lehetőséget megragadtunk a továbbhaladásra, egyik járatról szálltunk a másikra, reptereken aludtunk a padlón, órákat álltunk sorban, hogy jegyet szerezzünk olyan járatokra, amiket aztán töröltek. Végül, amikor minden igyekezetünk kudarcot vallott, megkíséreltük - kockára téve saját biztonságunkat is -, hogy kisebb helyi légitársaságok gépeivel utazzunk tovább, amik a rettenetes időjárási viszonyok ellenére is felszálltak. A legtöbbünk már három vagy négy napja úton van! Reméltük, hogy valami csoda folytán odaérünk kezdésre Warriba, de sajnos a nyitóalkalom idején mi még mindig Lagosban rostoklunk.

A rossz hír tehát, hogy lekéstük a nyitóalkalmat. Ennek ellenére, csodálatos módon több 70 ezer ember jelent meg az első estén! Mit volt mit tenni, videóüzenetben prédikáltam nekik, és a technikusaink megoldották, hogy az óriáskivetítőnkön legyek látható és hallható! Amikor ezekre a kivetítőkre gyűjtöttük a támogatást, meg sem fordult a fejemben, hogy egyszer ilyen fontos szerepet fognak játszani! Ma is mindent megteszünk azért, hogy tovább tudjunk utazni Warriba, és ha az Úr engedi és élünk, a második este már személyesen is ott tudok lenni az alkalmon.

Egy másik első dolog is történt az életemben a héten: szombaton Brazíliában voltam a The Send rendezvényen. Tudom, hogy sokatok hallott erről. A különféle médiumokban, közösségi oldalakon fokozott érdeklődés övezte a rendezvényt az elmúlt napokban. Aki esetleg még nem hallott róla, annak elmondom, hogy a The Send hét szervezet együttműködése, amelynek egyike a CfaN. Amikor eldöntöttük, hogy Brazíliában tartjuk a rendezvényt, kibéreltük a legnagyobb sao paulo-i futballstadiont (ez a 70 000 férőhelyes Morumbi Stadion volt). A regisztráció megnyitása utáni 6. órában minden jegy elkelt, ami megdöntött minden korábbi elővételi rekordot a stadion történetében! Akkor úgy döntöttünk, hogy kibéreljük a második legnagyobb stadiont is a városban. Itt 3 nap alatt fogyott el az összes jegy! Léptünk egy nagyot hitben, és kibéreltünk egy harmadik stadiont is Brazíliavárosban, Brazília fővárosában. Február 8-án 8 óra leforgása alatt mindhárom stadionban prédikáltam a két városban - ez is valami olyan volt, amit soha korábban nem tettem! Miközben a második stadion felé tartottam, az Úr egy igét adott nekem az Ámos 9:13-ból:

"Íme, napok jönnek, ezt mondja az ÚR, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak."

Ezek az aratás napjai. Amit az eddig láttunk, csak a kezdet. Eljönnek azok a napok, amikor visszanézünk Isten múltbeli munkájára, és azt fogjuk felfedezni, hogy elhomályosul a mögött, amit most látunk. Hiszem, teljes szívemmel hiszem, hogy a legjobb még előttünk áll!

Köszönjük, hogy imádkoztok értünk és mellettünk álltok. Kérlek, továbbra is hordozzatok minket imáitokban, miközben mi is megtesszük a tőlünk telhetőt Jézus nevében!

Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda evangélista

és a teljes CfaN csapat