VAGYOK, aki VAGYOK!

2020 számos ok miatt is különleges év volt. Azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, az egész világot megrázta, ami történt. Így vagy úgy, mindnyájunk életére kihatott. Hatalmas változásokat hozott: jókat és rosszakat egyaránt; néhány ezek közül átmeneti volt, más itt marad velünk még sokáig.

Itt, a CfaN-nál a programjaink szervezésében nagyon rá voltunk szorulva az Úr hangjának meghallására. Újra és újra rácsodálkoztunk arra, hogy milyen módon vezetett minket végig az év során. Ettől eltekintve sem volt könnyű az évünk. Még a jó változások is óriási kihívásokkal jártak, és sok akadályt állítottak elénk. Említhetem itt az első evangélista kiképzőtáborunkat a világjárvány kellős közepén, vagy akár az afrikai kampányaink szervezőbizottságának kihívásait, akiknek egyik pillanatról a másikra kellett átszervezniük a kenyai kampány-sorozatot Tanzániába, és még sok kemény, de csodálatos esetet említhetnék - 100%-ban Istenre kellett támaszkodunk, hogy keresztülvisz minket ezeken az időkön!

De tudod, mi az igazság? Az, hogy jó és rossz időkben egyaránt EZ A HELYES STRATÉGIA! Mert nem számít, hogyan változik ez a világ, nem számít, mi történik a gazdasággal vagy a politikai életben, de még az sem, hogy milyen változások állnak be a körülményeinkben, Ő soha nem változik meg! A mi Istenünk pontosan ugyanaz, aki mindig is volt, és aki mindig is lesz!

Ahogy belépünk az új évbe, 2021-be, nem akarok újévi fogadalmakról beszélni. A terveinkkel sem akarlak most untatni - ezt majd később megosztom veletek. Inkább Isten változhatatlan és örökké hűséges jelleméről szeretnék veletek néhány gondolatot megosztani. A Szentírásban sok mindent kijelent nekünk a természetéről a nevein keresztül. Most nincs módom arra, hogy Isten valamennyi nevét végigvegyem veletek, de azért néhányra szeretném a figyelmeteket ráirányítani...

JHWH Jíre - az ÚR gondoskodik (1Mózes 22:14) 

Ő gondoskodott rólunk a múltban, gondoskodik rólunk a jelenben, és gondoskodni fog rólunk a jövőben. Nemcsak a fizikai és anyagi szükségeinkről gondoskodik, hanem a bűntől való üdvösségünkről, a békességünkről, a Szent Szellem vigasztalásáról és a helyreállásunkról is. Minden szükségünk gondoskodik, és ez így lesz ezután is! Ő a mi Gondviselőnk.

JHWH Salom - az ÚR a béke (Ézsaiás 9:6)

Tökéletes békéjét hozza el számunkra, olyan békét, amely minden értelmet meghalad. A nehézségek közepette is megtart minket, és biztosítja a harmóniát az életünkben és a kapcsolatainkban. Saját Fiát adta, hogy magával örökre megbékítsen minket. Ő a mi Békénk.

JHWH Rófé - az ÚR az én gyógyítóm (2Mózes 15:26)

Igen, meggyógyítja a testünket és megszabadít minket a betegségektől. Gyógyulást hoz a szívünkbe és elménkbe is. Meggyógyítja a családunkat; meggyógyítja a kapcsolatainkat. A gyógyítás Isten természetének szerves része! Azt akarja, hogy teljes életet éljünk, és egészségesek legyünk minden módon. Ő a mi Gyógyítónk.

JHWH Ori - az ÚR az én világosságom (Zsolt. 27:1)

Ő világítja meg előttünk az ösvényt. Ebben a zsoltárban a zsoltáros így folytatja: "Az ÚR az életem erőssége, kitől féljek?" Nem számít, milyen nehéz helyzetbe kerülünk, Isten eloszlatja a sötétséget. Nincs okunk félni. Ő a mi Világosságunk.

JHWH El Emeth - az igaz Isten (Zsolt. 31:5)

Ő belelát a szívbe, és Ő a mi Bírónk. Pontosan tudja, kik vagyunk. Bízhatunk minden szavában, amit kimondott. Szívünket, lelkünket a kezére bízhatjuk. Amikor összezavarodunk és kétségek közt vagyunk, nyugodtan mehetünk az Igéjéhez vigaszért és tisztánlátásért. Ő az Igazság.

JHWH Rói - az ÚR az én pásztorom (Zsolt. 23:1)

Megóv az ellenségeinktől, megmutatja, melyik utat válasszuk. Megígérte, hogy velünk lesz a halál árnyéka völgyében is, és asztalt terít nekünk ellenségeink szeme láttára. Otthagyja a kilencvenkilencet, és utánamegy az egy elveszettnek. Ő vezet minket. Ő a mi Pásztorunk.

És van még egy név, amit szeretnék megosztani veletek...

JHWH Sal'l - az ÚR az én kősziklám (Zsolt. 18:2)

Ő a mi erős várunk, és hatalmas szabadítónk. Őbenne menedéket találunk! Bevehetetlen, kimozdíthatatlan. Ezen az erős alapon biztosan megállhatunk. Ő a mi Kősziklánk.

Állj rá erre a biztos alapra a 2021-es évben! Járj az Ő békéjében, világosságában, gyógyításában és gondoskodásában! Bármit is tartogasson számodra, számunkra 2021- tudhatjuk, Kinek hiszünk - az Örökkévaló, Változhatatlan és Mindenható Istenben!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Nektek, a CfaN minden munkatársa nevében Áldott és Boldog Újévet!

Az ÚR gazdag áldását kérem rátok és családotokra az Úr Jézus nevében!

Daniel Kolenda

és a teljes CfaN csapat