Tanzánia 2020

TABORA

AZ APCSEL FOLYTATÓDIK!
Vasárnap este zárultak a három tanzániai városban, Shinyangában, Kahamában és Taborában egyidőben tartott CfaN evangélizációs kampányok. Az alábbi beszámolót Jared Horton küldte nekünk Taborából: 

"Éppen csak befejeződött a záróeste alkalma itt Taborában, Tanzániában. Egészen elképesztő, amit Isten ezekben a napokban itt elvégzett! Helyi pásztoroktól tudjuk, hogy még SOHA nem volt Taborában ilyen evangélizáció! A záróestén jóval több mint 26 000 ember volt jelen. Egy egyszerű evangéliumi üzenetet hirdettem, és ahogy az elmúlt estéken is, újra több ezren jelezték, hogy el akaják fogadni Jézust, mint személyes Megváltójukat. Most azért is imádkoztunk, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel. Ahogy elkezdték kérni Jézust, hogy keresztelje meg őket Szent Szellemmel, hirtelen végigsöpört Isten ereje az egész tömegen, és sok ezren kezdtek el nyelveken imádkozni és prófétálni. Micsoda látvány volt! Dicsőség Istennek!"

KAHAMA

Megtérések, visszatartott eső, bénák gyógyulása Kahamában, a tanzániai evangélizáció egyik helyszínén! Daniel King evangélista helyszíni beszámolója: A mai összejövetel időpontja délután 2 óra volt, azonban 1 órakor még zuhogott az eső. A keresztények tudták, hogy az eső nagyon sok embert távol tartana a rendezvénytől, ezért elkezdtek imádkozni. Lassan az ég kiderült, és hamarosan az eső teljesen elállt...

Ma este arról a béna emberről prédikáltam, akit a tetőn át engedtek Jézus elé. A Máté 9-ben Jézus három dolgot mondott neki. Először: "Bízzál", másodszor: Fiam, a bűneid megbocsáttattak!" és harmadszor: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!" Jézus meggyógyította az ember szellemét, lelkét és testét... és amikor befejeztem a prédikációt és imádkoztunk a betegekért, több béma ember is meggyógyult! Milyen csodálatos! Egy Jézus által meggyógyított bénáról szólt a prédikáció, és aztán Jézus azzal bizonyítja, hogy ma is él, hogy meggyógyította a bénákat Kahamában itt és most! Mihelyt véget értek a bizonyságtételek, újra elkezdett esni az eső. Isten visszatartotta az esőt az összejövetel végéig. A tömeg az esernyőit elővéve indult haza, örvendezve mindazon, amit Isten cselekedett a városukban!

SHINYANGA

Daniel Kolenda helyszíni beszámolója Shinyangából:

A tanzániai evangélizáció második napján Shinyangában felkértem három végzős hallgatónkat az evangélistaképzőből, hogy imádkozzanak a betegekért. Mindhárman, név szerint Micheline Harfouche, Victoria Osborne és David Rotärmel nagy kenettel szolgáltak, és hatalmas csodák történtek: daganatok eltűntek, sérült testrészek meggyógyultak, egy siket férfi fülei megnyíltak. Viktoria tudomány beszédét kapta egy asszonyról, akinek daganat volt a nyakában. Nem sokra rá egy asszony jött a színpadhoz, és bizonyságot tett a gyógyulásáról!