Átformáló Erő

Szent Föld

Képzeletben magammal szeretnélek vinni téged. Olyan helyre utazunk, amit a világ nemcsak elfelejtett, hanem el is utasított. El kell mondanom ennek a helynek a történetét, ami gyönyörűen bemutatja az evangélium megváltó erejét, és az Atya végtelenül nagy, végtelenül mély szeretetét felénk.

Uram, nekünk egy nagyon nagy terület kell!

2015 vége felé Ghánában a CfaN nyugat-afrikai csapata éppen egy földterület felkutatásán dolgozott. A közelgő evangelizációs kampány előkészületei jól haladtak. Sőt, akkora volt az érdeklődés és az izgatottság, hogy valami olyat tettünk, amit eddig még soha. Két teljes felkészítő csapatot küldtünk ki egyidejűleg két városba: Ashaimanba és Temába. Ezek a nagyvárosok egymás határában helyezkedtek el, és rendkívül sűrűn lakottak voltak. Sokan éltek a létminimum alatt, szörnyű körülmények között. A családok épphogy megéltek a kunyhónegyedekben, a szociális és infrastrukturális ellátottság minimumán.

Szóval, egy nagyon nagy területre volt szükségünk, valamire, ami emberek százezreit is fogadni tudja, akiknek már igen nagy mértékben sikerült a figyelmét felkelteni az alkalom iránt. De ahogy múltak a napok és a hetek, nem találtunk megfelelő területet. Az evangelizációs alkalmat valamilyen központi helyen szerettük volna tartani, ahová az emberek busszal vagy akár gyalog is kijuthatnak - semmiképpen sem egy messze eső külterületen. Biztosan kell lennie valahol valaminek. - „Urunk - imádkoztunk, - kérjük, hogy tedd elérhetővé a megfelelő helyet számunkra, a te munkádra!”

Végül John Darku, a nyugat-afrikai kampány igazgatója látott egy lehetséges megoldást. Ez egy olyan „jó is, rossz is” helyzet volt. A jó az volt, hogy egy tökéletes elhelyezkedésű, hatalmas földdarabot talált, pont a két város között. A rossz az volt, hogy az a terület jelenleg egy óriási lerakóhely volt, szó szerint egy szeméttelep. Ráadásul, hírhedt volt arról, hogy ez volt Ghána egyik legveszélyesebb helye. Olyannyira közveszélyes, hogy a rendőrség és a katonaság sem volt hajlandó odamenni.

Tudná az Úr használni ezt a szörnyű helyet?

A csapatunk elment a helyszínre. Az égő gumi szaga nehézzé tette a levegőt. A mindenféle égő szemét füstje csípte az orrukat és könnyezett tőle a szemük. Hegyekben állt a szemét mindenfelé, és a bűzlő dombokon nyomorgó emberek mászkáltak, valami használható után kutatva. Mindenfelé kecskék jártak, és ették, amit csak találtak. A terület egyik oldalán pedig egy mély árok húzódott, amiben folyóként folyt a szennylé.

Nehéz volt egy ennél is reménytelenebb helyet elképzelni. Vajon hogyan tudnánk ezt a szörnyű helyet biztonságossá és használhatóvá tenni a kampányhoz? Az akadály szó szerint hegyekben állt előttünk - a „nem kell” hegyei. A CfaN még sohasem vállalkozott hasonlóra.

De a helyzet egyszerűen az volt, hogy a nagy népsűrűség miatt a környéken a viskók olyan szorosan épültek egymáshoz minden irányban, hogy nem volt más, a céljainknak megfelelő nagyságú terület. A döntés terhe a technikai dolgozókra hárult. Ők voltak azok, akiknek szembe kellett nézniük ezzel az óriással, és le is kellett teríteniük. És tudod, mi történt? Egy percig sem vonakodtak. Istennek ezek a vakmerő emberei így szóltak: Találunk megoldást!

Isten csinál utat ott, ahol úgy tűnik, nincsen

Hogyan készít utat Isten? Legtöbbször Ő a mi kezünket, a mi lábunkat és a mi hangunkat használja. Bizony, ahogy a csapat dolgozni kezdett, kialakult egy terv. Buldózereket béreltünk, és elkezdték kitakarítani a területet. A háttérben más csapattagok azokkal az emberekkel tárgyaltak, akik ezeken a szemétdombokon éltek, és nagyvonalú kompenzációt adtak nekik, így pár viskót le tudtunk bontani. Elképesztő mennyiségű hulladékot hordtak el. Forgácsot és fűrészport hozattunk teherautóval, hogy a mocsaras területek szárazak legyenek. Végül pedig a technikai csapat épített egy fahidat, hogy az emberek biztonságosan átkelhessenek a szennyezett patakon.

Soha nem kellett még a csapatunknak ilyen keményen dolgoznia, hogy előkészítsen egy alkalmat. Ahogy az utolsó szeméthalmot is elhordták, és a színpadot és a hangtechnikát is felállították, éreztük, hogy most már igazán tudjuk, mit jelent az, hogy „miénk ez a föld”! Ahogyan körülnéztünk a tiszta, üres területen, készen várakozva az alkalomkezdésre, tudtuk, hogy mi már átéltük a kampány az első csodáját.

Ahogy vetsz, úgy aratsz

Mindezen erőfeszítések után jönni fognak az emberek? Vajon mernek-e hétköznapi emberek erre a bandákról és mindenféle bűnözésről hírhedt területre jönni Ashaimanból és Temából? A CfaN csapata előkészítette a talajt, de csak Isten hozhatja el az aratást.

És akkor elkezdődött a második csoda. A legelső nap 90 000 ember érkezett. Még többen jöttek másnap, és még annál is többen harmadnap. Csodálatos gyógyulásokat láttunk - egy hölgy, aki stroke miatt a bal oldalára teljesen lebénult, teljesen felépült, egy fiú pedig, aki valamilyen betegség következtében részlegesen lebénult és megvakult, most bicegés nélkül szaladgált a színpadon! Ahogy ezeknek és más csodáknak a híre elterjedt a környéken, a tömeg egyre nőtt. Összesen 710 000 ember jelent meg az összejöveteleken, ebből 300 ezren csak az egyik estén. Lélegzetelállító volt.

Ahogyan a csapatunk feltámasztotta a városnak ezt az elfeledett, szennyes, rettenetes részét, úgy láttuk mi is, ahogy Jézus feltámasztó ereje radikálisan változtat meg életeket a szemünk láttára. A négy nap alatt 381 610 személy döntött Jézus mellett.

Valóban Szent Föld

Jóval a kampány kezdete előtt elterveztük, hogy kiadunk egy dicsőítő albumot az ashaimani-temai kampány során készült felvételekből. Olyan ismert dicsőítésvezetőket hívtunk meg, mint Roy Fields és Hope Darst, akik elfogadták a meghívást. Természetesen, akkor még elképzelésünk sem volt azokról a kihívásokról, amikkel szembe kell néznünk, és hogy mit fog majd ez a hely jelenteni számunkra. El tudod képzelni azt az örömet a szívemben, amikor elkezdtük felemelni a hangunkat Istenhez? Az égő szemét szaga helyett az imádat édes illata szállt fel a mennybe. Ezen az elhagyatott, elfeledett helyen emberek százezrei emelték fel kezüket és éneküket az Úrhoz.

Micsoda csodálatos átalakulás! Micsoda tökéletes képe annak, ahogyan Isten munkálkodik! Ő fogja, ami eldobott és elhagyott - a haldokló, a szennyes, a tisztátalan -, és teljesen átváltoztatja Jézus vérén keresztül. Ami törött volt, újra ép lesz. Ami beteg volt, meggyógyul. Ami elveszett, megkerül. Ami a szörnyűség helye volt, szent földdé lesz.

Ez az, kedves barátaim, amiért tesszük, amit teszünk, és amiért elmegyünk oda, ahova az Úr küld minket. Az Ő kegyelme, az Ő irgalma, az Ő megváltó és gyógyító munkája nincsen egy polcon lévő régi Biblia dohos lapjai közé zárva. Ezek mind élő történetek, amiket Ő most ír, és ti magatok is nagyon fontos részei vagytok ennek.

Szükségünk van a támogatásotokra!

Kérlek benneteket ma, hogy imádkozzatok és kérdezzétek az Urat, hogy miképpen kíván Ő használni titeket ebben a szolgálatban. Kihívás elé állítalak titeket, hogy újítsátok meg az elkötelezettségeteket a nagy misszióparancs iránt, legyetek harcosok a frontvonalakon ebben a harcban - és az eredmény örökkévaló lesz. Kérlek benneteket, fontoljátok meg, tudtok-e havonta támogatni bennünket a jövőbeni evangelizációs kampányok megszervezésében! Ha nem tudjátok ezt vállalni, akkor kérlek, vegyétek fontolóra a közelgő kenyai evangelizációs kampányunk támogatását!

Alig várjuk, hogy lássuk Afrikát Szent Földdé változni. Gyerünk, legyünk Jézus keze és lába együtt!

Veletek együtt Jézusban:

Daniel Kolenda, evangélista