Személyes húsvéti üzenet Daniel Kolendától

Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd!

Ide írhatsAhogy húsvétra készülünk, szeretném, ha gondolatban elkísérnél a Gecsemáné kertjébe. Közelítsük meg ezt a csodálatos helyet tisztelettel és áhítattal! Hallgassuk ezeket a remegő ajkakról felhangzó időtlen szavakat: "Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." (Lukács 22:42)

Úgy gondolom, gyakran alulértékeljük a jelentőségét annak, ami a Gecsemáné kertben lejátszódott, jóllehet az ott történtek szorosan kapcsolódnak az üdvösségünkhöz. Ha a Golgota az üdvösség kapuja, akkor a Gecsemáné ennek a kapunak a sarokvasa. Ebben a kertben fordult át az emberiség örök sorsa. Itt született döntés a jövőnkről. Az egész emberi történelem ettől a pillanattól függött.

Az alárendelt akarat titka

Ahol Ádám elbukott az Éden-kertben, Jézus győzött a Gecsemáné-kertben. Krisztus győzelmének kulcsa az egész életének titka volt, amely ezekben a hallhatatlan szavakban öltöttek testet: "Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." A római katonák elfogták és megfeszítették Jézust, de nem tudták elvenni az életét, mivel ő már lerakta azt a Gecsemánéban. "Senki nem veheti el tőlem az életemet" - mondta Jézus, "én magamtól adom oda." Nem lehet megölni egy embert, aki már halott! Ebben találjuk meg az Isten életünkre vonatkozó akarata felfedezésének nagy titkát - az alárendelt akarat titkát.

Ez azzal kezdődik, hogy felismerünk egy kicsi, de annál fontosabb dolgot: különbség van aközött, amit mi akarunk, és aközött, amit Isten akar. Ha ezt megértettük, akkor már csak arra kell ügyelnünk, hogy a mi akaratunk mindig alá legyen rendelve az Övének. Sok esetben az emberek azzal az elvárással kezdik el keresni Isten akaratát, hogy Isten is azt akarja, amit ők akarnak. Gyakran csak egy isteni jóváhagyást keresnek arra, amit ők akarnak csinálni. Ha azonban igazán akarod az Isten akaratát az életedre, egyszerűen imádkozd ezt: "Legyen meg a te akaratod", és tedd hozzá azt is: "és ne az enyém!"

Jézus beteljesítette a saját imáját

Pontosan ezt mutatta be Jézus a földi élete során. Jézusnak ez a mondata, hogy "Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied", nem csak a keresztre feszítése előtti imája volt, hanem ez volt a szíve állandó hozzáállása. Isten akaratának való teljes alárendeltségben élt és cselekedett. Bármerre ment, Isten országáról tanított, de nemcsak beszélt róla, hanem be is mutatta!

Először is az Isten országa benne volt, mivel tökéletes engedelmességben volt az Atya akaratával, és ennek következtében az Isten roszága megnyilvánult, bármerre is ment: a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak, a démonok kimentek! "Legyen meg akaratod a földön, amint a mennyben van" - ez Jézus számára nem egy vágyott, remélt utópia volt, hanem saját maga be is teljesítette ezt az imáját, és nekünk is bemutatta, hogyan fogja meghallgatni a mi kérésünket is. Jézus által Isten akarata folyamatosan megvalósult a földön, amint a mennyben volt, és ezt vágyja Isten, hogy a mi életünkön keresztül is megtörténjen!

Minden ott kezdődik, amikor arra a helyre jutunk, ahol a mi akaratunk alárendelődik Isten akaratának - "Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied". Az alárendelődésnek ezen a helyén fedezzük fel és töltjük be Isten életünkre vonatkozó akaratát.

Bárcsak ez volna a szívünk kiáltása ezen a mostani húsvéton! Tegyük félre a saját vágyainkat és kívánságainkat, és engedjük, hogy Isten tökéletes akarata megnyilvánulhasson az életünkön keresztül! Rendeljük alá az életünket alázattal és szeretettel Istennek!

Veletek együtt Isten országáért:

Daniel Kolenda evangélista