Jézus folyamatosan azon munkálkodik, hogy életeket változtasson meg. Az a pillanat, amikor valaki eldönti, hogy Őt követi, nemcsak régi életének végét jelenti, hanem egy egészen új életnek a kezdetét is. És amikor valaki valóban megtapasztalja ezt a csodálatos megújulást, nem tud ellenállni, hogy világgá ne kürtölje. Van egy erőteljes, exponenciálisan növekvő sokszorosító hatás, miszerint azok, akik üdvösséget nyertek, maguk is az evangélium hirdetőivé lesznek

Ma egy olyan történetet szeretnék megosztani veletek, ami bemutatja, milyen hatással vannak a CfaN szervezetének szánt adományaitok az egyénekre és Isten királyságára nézve. Ez egy olyan embernek a története, akinek az élete veszett ügynek tűnt - és hogy egy olyan CfaN Tűzkonferencia, amin részt sem vett, hogyan változtatta meg az életét.

Utazás a semmibe

2000-ben Samuel Murrombe 23 éves volt, és éppen börtönben ült. Kemény bűnöző volt, egy olyan gengszter, aki már hozzászokott a szörnyű erőszakhoz. Pedig nem volt mindig ilyen. Szerető és erkölcsös szülei voltak, habár igen szegények. Tizenévesként olyan reményei és álmai voltak, amik elég erősek voltak ahhoz, hogy arra késztessék, hogy elhagyja hazáját, Mozambikot, és szó szerint elsétáljon - cipő nélkül - egészen Dél-Afrikáig, a jobb élet reményében. Mikor végül Alexandrába ért, Johannesburg egy szegénység-sújtotta külvárosába, becsületes munkát próbált szerezni.

Azonban nem beszélt angolul, így senki nem volt hajlandó segíteni neki. Senki, vagyis amíg egy helyi bűnözőbanda látóterébe nem került. Ők aztán hamar behálózták, megismertették vele a kábítószert, és megtanították lőni. Nemsokára már fegyveres rablásokban vett részt. Nem kellett sok idő, hogy erőszakosságáról és keménységéről hírhedt bandavezér váljon belőle. Csak idő kérdése volt, hogy a rendőrség végül elfogja, és börtönbe vesse.

Új úti cél

A börtönélet nem sokban különbözött a kinti léttől. Ő és a barátai továbbra is árusították és fogyasztották a drogot. Sam intézte a dolgait, enyhülésre várva. Egyszer egy nap, egy másik fegyenc meghívta, hogy vegyen részt egy keresztény összejövetelen a börtönben.

Kicsit sem érdekelte az istentisztelet, de a házi készítésű szendvicsek ígérete végül odacsalogatta. Amint ajtón belülre került, mindent megtett azért, hogy a lehető leghátrébb álljon.

De amint a pásztor elkezdett elöl beszélni, valami csodálatos dolog történt. Ez az ember, aki évek óta semmit sem érzett, azon kapta magát, hogy sír, és a könnyei folynak végig az arcán. Nem tudta, hogyan került oda, de egyszer csak ott állt elöl. A pásztor még nem intézett előrehívást. Megállt a prédikálásban, és azt kérdezte az előtte lévő összetört embertől: "Mit tehetek érted, fiam?" A beszédnek itt vége is szakadt - és a prédikátor ott helyben elmondta vele a megtérők imáját.

Újjászületve!

Sam úgy érezte, valósággal kilebegett abból a teremből. Amikor visszatért a cellába, ahol egy fogolytársával lakott, összeszedte az összes kábítószert, hogy bevegyen még egy utolsó adagot. De megundorodott a szagától. Senki nem mondta neki, hogy ez rossz, de tudta, hogy soha nem fog már tudni az anyaggal élni. A cellatársa borzalmára mindent lehúzott a vécén, amije csak volt. Tudta, hogy megszabadult tőle.

Azon az éjszakán Sam nem aludt. Imádkozott és sírt, ahogyan a bűnei el lettek távolítva a lelki szemei elől. Mintha videón látta volna az összes szörnyű, erőszakos tettet, amit csak elkövetett, és az összes vért, amit kiontott. "Bocsásd meg!" - kiáltotta újra és újra. És ahogyan eljött a hajnal, elképesztő békesség és öröm járta át. Új emberré lett.

Jézusban növekedve

Sam hatalmas éhséget érzett Isten iránt. Nem tudott betelni az Igével. Ő és más rabtársai napi bibliaórát és imacsoportot indítottak. Eleinte nem tudott más imát, csak a Miatyánkot, amit viszont szüntelen imádkozott, mígnem egy odalátogató szolgáló megtanította, hogy a saját szavaival is beszélhet az Úrhoz. Sam még többre vágyott. Elolvasott és megnézett mindenféle szellemi tanítást, amihez csak hozzáfért.

Isten meghallotta a szíve kiáltását, ezért odavezetett egy embert, akit Marco Swartznak hívtak, aki akkor már néhány éve a CfaN-nél dolgozott. Éppen börtönszolgálatban volt, ahol Reinhard Bonnke prédikációiról osztogatott VHS kazettákat. Ő ezeknek a prédikációknak a tartalmát le is írta, és másolatokat készített, hogy azok, akik nem tudják megnézni, el tudják olvasni. Sam nem tudott betelni a videókkal.

Ébredés a börtönben

Egyik reggel, miután Sam hallott a Szent Szellemben való keresztségről, ő és több másik hívő rabtársa együtt imádkozott - és a Szent Szellem leszállt. Sam egyszer csak azt vette észre, hogy nyelveken imádkozik, Szent Szellemmel betöltve. Azután egy nap Marco egy másik köteg CfaN videószalagot vitt. Ezek között volt egy réges-régi felvétel, amit Sam, elmondása alapján, soha nem fog tudni elfelejteni. Ez annak az alkalomnak a felvétele volt, amikor Reinhard Bonnke prédikált az első Tűzkonferenciák egyikén, amit 1987-ben tartottak Frankfurtban. A címe: "Isten kenete a harcmezőn".

Sam szavaival: "Ahogyan néztem, éreztem, hogy valami lángra gyullad bennem. Egyszeriben tudtam, mi az elhívásom. Tudtam, hogy Isten evangélistának hív. Azt mondtam: "Istenem, ha ez az, ahogyan te használod az embereket, akkor használj engem is!"

Annyi inspirációt és motivációt kaptak, hogy Sam és hívő barátai elkezdték hirdetni az evangéliumot a rabtársaiknak. Meghívták az embereket, hogy nézzék meg ezeket a régi videókat Reinhard Bonnke prédikációiról - majd lekapcsolták a lejátszót, és előre hívták a megtérőket. És emberek százai tértek meg így! Isten igéje futótűzként terjedt a cellákon át. Kemény bűnözők mindenfelé sorra megtértek, meggyógyultak és megszabadultak. A börtön falain belül egy hatalmas ébredés tört ki.

Hittel imádkoztak a betegekért, és csodálatos dolgokat láttak megtörténni. Amikor egy ember eltörte a gerincét a börtön tornatermében, Sam kijelentést kapott, hogy három hónapon belül újra járni fog. Az az ember kevesebb, mint egy hónapon belül örömmel mutatta meg, hogy teljesen helyrejött. Isten bámulatos dolgokat tett közöttük.

Csomagolj össze és légy útra készen!

Sam magába itta az összes CfaN szalagot, amihez csak hozzájutott, és újra és újra megnézte azokat. Tanulmányozta a prédikációk jegyzeteit, és nem tétovázott, hogy hirdesse az evangéliumot és imádkozzon a betegekért. Azután tisztán hallotta, hogy az Úr azt mondja neki: "Mire vársz? Csomagolj össze, és légy útra készen, hogy elvidd a nemzetekhez az evangéliumot!"

"Igen, Uram!" - válaszolta Sam. Egy dologban azonban nem volt biztos. "Uram, mit értesz az alatt, hogy "nemzetek"? Nem beszélek angolul, csak portugálul - így hogyan menjek hozzájuk prédikálni?"

Sam hallotta a szívében, ahogyan az Úr azt mondja: "Be foglak meríteni az angol nyelvbe." Hittel elkérte az egyik rabtársa angol Bibliáját, és felcsapta. A János 3:16-ot olvasta fel hangosan. Azok voltak az első kimondott angol szavai - és attól a pillanattól kezdve angolul kezdett prédikálni. Készen állt arra, hogy beteljesítse Isten elhívását az életén.

Szabad lélekkel, testtel és szellemmel

Sam szelleme már szabad volt, és eljött az idő, amikor Isten fizikai módon is felszabadította. Kegyelmet kapott, kiengedték a börtönből. Azóta évről évre egyre csak erősödik. Valaha a bűn foglya volt, most viszont az evangéliumot hirdeti szerte a világon. A szolgálata által ezrek és ezrek tértek meg Jézushoz Dél-Afrikában, Kenyában és Etiópiában.

Nagyon szereti elmesélni azt a történetet, ahogyan Isten egy bűnözőt Isten emberévé formált.

Isten sokszorozó hatása

Mi, emberek nem nagyon tudjuk megérteni Isten számtanát. Az evangéliumnak van egy beépített csodás erejű sokszorozó hatása, ami messze túlmegy azon, amit mi a behatárolt életünkkel el tudunk képzelni. Az a személy, aki ma üdvösséget nyer, megosztja az evangéliumot másokkal, akik szintén megosztják azt másokkal, és így tovább, és így tovább. Csak a mennyben fogjuk igazán megérteni az örökkévalóság matematikáját!

Amit tudunk teljes szívünkből az az, hogy feladatunk van. Egy munkánk, amit el kell végeznünk. A legkisebb erőfeszítés is, amit az evangelizációs kampányokba és Tűzkonferenciákba fektetünk, része ennek a sokszorozó tervnek. Minden adomány, akár nagyobb. Akár kisebb összeg, az örökkévalóságba kerül elvetésre. Isten pedig az Ő gazdaságában mindent úgy sokszoroz meg, ahogyan azt el sem tudjuk képzelni.

Köszönjük, hogy összekapcsoljátok a hiteteket a miénkkel, valamint hogy segítetek gyümölcsöt teremnünk, ami Afrikában és az egész világon is megmarad.

Veletek együtt Jézusban:

Daniel Kolenda