A Szent Szellem ajándéka

Pünkösd nem a múlt - hanem a jelen realitása

Június 9-én, vasárnap a gyülekezetek világszerte megünneplik a pünkösdöt, azt a napot, amikor a Szent Szellem leszállt Jézus tanítványaira. Ez egy igen különleges nap volt; annak az ígéretnek a beteljesedése, amit Jézus adott nekik, amikor még köztük volt. n pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." (János 14:16-17)

Mindnyájan beteltek Szent Szellemmel

A tanítványoknak fogalmuk sem volt arról, hogy mi fog történni velük, és mit fognak érezni akkor, amikor ez az "igazság Szelleme" jelen lesz közöttük, sőt bennük fog élni. Csak azt tudták, hogy Jézus adott egy ígéretet, Őt viszont ismerték, és tudták, hogy bízhatnak benne, ezért imádkoztak és várakoztak. Amikor "mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen", azon a napon:

"Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak." (ApCsel 2:2-4)

Lenyűgöző megtapasztalás lehetett ez a tanítványoknak! De a Szent Szellemnek ez a fizikai, látható, hallható meglátogatása nem csak nekik adatott meg. Olyan nagy volt a zaj, hogy odavonzotta a városba a világ számos helyéről látogatóba érkezett embereket, akik elképedve hallgatták, hogy a saját nyelvükön hallják Isten nagyságos dolgait. Aztán a tanítványok, betelve Isten erejével, elkezdtek prédikálni és a betegekért imádkozni, ami óriási hírverést csapott a dolognak egész Jeruzsálemben!

Félelemből nagy bátorság

Ezek a közönséges emberek, akik nemrég még elbújtak és bezárkóztak, hirtelen mindenhol ott teremtek! Félelmet nem ismerve gyógyították a betegeket, és hirdették Jézust, az Isten Fiát, aki elveszi a világ bűneit. Akkor sem hátráltak meg, amikor a vének és a nép vezetői hatósági nyomás alá helyezték őket. Ellenkezőleg: összegyűltek és felemelték a hangjukat Istenhez:

"Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét." (ApCsel 4:29-31)

Pünkösd nem a múlt - hanem a jelenvaló realitás!

Hadd osszak meg veletek egy igazságot, ami egyszerre lelkesítő és életformáló, ha megértjük! Pünkösd nem pusztán egy dátum a naptárban, amiről megemlékezünk. Nem csak egy történelmi esemény a régmúltból. Pünkösd most is zajlik! Az ígéret, amit Jézus a tanítványoknak adott, ugyanaz az ígéret, amit ma mindnyájunknak ad. Pünkösd egy szünet nélküli, állandóan történő esemény. A mi jelenvaló realitásunk, mert Jézus él, és az Ő ígéretei nem változnak. Mindenkinek, aki segítségül hívja az Úr nevét, és megtér, ugyanazt a sziklaszilárd bizonyosságot adja - hogy elküldi a Szent Szellemét, és erőt ad az evangélium hirdetésére és a betegekért való imádkozásra.

Ez egy olyan igazság, amiben megbízhatunk. És muszáj is megbíznunk benne, mert mi sem különbözünk az első tanítványoktól. A Szent Szellem hiányában beleveszünk abba, hogy a saját erőnkből, a saját elképzeléseink szerint próbálkozunk megtenni dolgokat. A Szent Szellemmel viszont rácsatlakozunk Isten erőforrására! Milyen csodálatos Istent szolgálunk, aki ugyanazt a Szellemet ajánlja fel nekünk, gyarló embereknek, mint aki Jézusban volt. Innen nyerhetjük a bátorságot ahhoz, hogy Jézus lábnyomát kövessük, ahogy megmondta:

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek..." (János 14:12)

Szent Szellem Est - elmaradhatatlan része minden CfaN evangelizációnak

A Szent Szellem keresztségről való prédikálás kezdetektől lényeges részét képezte a CfaN evangelizációs kampányainak. 1975-ben Reinhard Bonnke evangélista (a CfaN alapítója) úgy érezte, hogy az Úr azt mondja neki, béreljen ki egy 10 000 férőhelyes stadiont egy evangelizáció tartására a botswanai Gaborone-ban. Ez egy hatalmas hitlépés volt akkoriban, és a nyitóesten mindössze százan jelentek meg. De a hét végére, miután híre ment, hogy milyen csodák történnek ott, a stadion zsúfolásig megtelt.

A záró alkalmon, Reinhard világosan hallotta az Úrtól, hogy valami olyat tegyen meg, amit soha korábban nem tett - tanítson a Szent Szellem keresztségről, és imádkozzon azokért, akik meg akarják kapni ezt az ajándékot. Amikor ezt engedelmesen megtette, előrehívta az embereket, és több mint ezren előre is jöttek. Attól a naptól kezdve ez lett az evangelizációs kampányaink gyakorlata. Az evangelizációk szombati napján az üdvösség üzenetének elmondása után prédikálok a Szent Szellemről, és imádkozunk azért, hogy Isten árassza ki ezt az áldását mindazokra, akik kérik Tőle.

Erő a világ megváltoztatására

Abban a kiváltságban van részünk, hogy újra meg újra "díszpáholyból" szemlélhetjük a Szent Szellem kiáradását. Nem számít, hol van a helyszín, nem számít, hogy azelőtt mire használták azt a terepet, azokban a pillanatokban igazán mondhatjuk: "szent földön állunk". Ilyenkor szó szerint tízezrek, néha százezrek emelik fel a hangjukat Istenhez, és kiáltanak a menny felé. Olyan ez, mint egy hangrobbanás! Nem csodálom, hogy pünkösdkor hatalmas tömeg sereglett a felházhoz! A Szent Szellem nem udvarias csendben jött el, hanem hangos szélzúgással.

A Szent Szellem a munkálkodó Isten, aki felruházza a hívőket Isten erejével, hogy növekedhessenek a hitükben, prédikálhassák az evangéliumot és tanúskodhassanak a saját nemzetükben a saját generációjuknak.

Pünkösd a te jelened

Bárhol is éljél a világban, miközben olvasod ezt a hírlevelet, és még nem töltekeztél be Szent Szellemmel, akkor arra bátorítalak, hogy ragadd meg Istennek ezt a nagyszerű ajándékát. Jézus ígérete ma számodra is érvényes, és mindörökké az marad. Ő nem kevesebbet ajánl fel neked, mint Isten Szellemét, aki vezet és megvigasztal, és betölt erővel, hogy azokat a dolgokat tedd, amiket Ő tett, és még nagyobbakat is azoknál. Nem tölti be a szívedet ez örömmel és hálával?

Pünkösd nem csak egy nap a naptárban. Pünkösd minden egyes nap, minden egyes pillanat, minden egyes lépés, amit teszünk, amikor telve vagyunk Szent Szellemmel! Ez annak a módja, ahogy közönséges emberek különlegessé válnak, mert a Szent Szellem elvezet minket olyan helyekre, ahova nem mernénk a saját erőnkből elmenni. A Szent Szellemmel az elképzelhetetlent is meg tudjuk valósítani, Jézus nevében!

Veletek együtt Jézusban:

Daniel Kolenda evangélista
És a CfaN szolgálócsapata