Már bizonyára tudatosult bennetek, hogy a szívünk a CfaN-nál egyetlen vággyal ég, ez pedig az, hogy lássuk a nagy missziós parancsot megvalósulni! Jézus azt mondta, menjünk, ezért mennünk kell, és ennek eredménye, hogy a CfaN megalakulása óta több mint 78 millió embert láttunk Krisztushoz térni. De jóllehet csodálatos visszatekinteni erre, a tekintetünk nem a múltba réved, hanem előre a jövőbe! Sokkal inkább foglalkoztatnak minket azok a hatalmas tömegek, akik még ezután fognak az Isten Királyságába bekerülni. Erről, róluk szól a "Kétszeres Aratás Évtizede". 

A látásunk egyre növekszik

Ez a feladat meghaladja egyetlen missziós szervezet vagy egyetlen evangélista lehetőségeit. Ezért kerestük az Urat új stratégiákért, új módokért, amik által növelni tudjuk a missziós mezőn szolgálók számát. Ezt szem előtt tartva osztottuk meg nem régen az evangélizációs kamionokról szóló látásunkat, amelynek lényege, hogy olyan kamionokat állítunk szolgálatba, amik minden szükségessel fel vannak szerelve egy szabadtéri evangélizáció megtartásához, akár a legmostohább körülmények között is. A tervünk az volt, hogy körültekintően kiválasszunk és felkészítsünk evangélistákat, akiket aztán kiküldünk kettesével a missziós mezőre, ahogy a Lukács 10-ben olvasható, hetekkel egy-egy nagy afrikai kampányunk előtt. Ezek a csapatok körbejárnák a kamionnal a környékbeli településeket, falvakat, és hirdetnék az evangéliumot, gyógyítanák a betegeket és meghívnák az embereket a nagyevangélizáción való részvételre.  

Ti segítettetek megvásárolni a második kamiont! 

Az első ilyen jellegű kamionunkat a nigériai Ogbomoshóban tartott evangélizációs kampány előtt állítottuk szolgálatba. Ez az úttörő munka elképesztően sikeres volt, nagy számú megtérés történt rajtuk keresztül még mielőtt a nagyevangélizáció elkezdődött volna. Mi, a CfaN európai irodája vállaltuk, hogy gyűjtést szervezünk egy második kamion megvásárlására és felszerelésére, és hatalmas örömünkre a partnereink révén rekordidő alatt összegyűlt a szükséges összeg! A technikusi csapatunk előkészítette, majd leszállíttatta a kamiont Nigériába. Éppen időben a következő nigériai kampányunk előtt, úgyhogy azonnal szolgálatba is állt az evangélizációs körútra. 

Hat evangélistacsoport rajzott ki az evangélizációs kamionokkal

Az evangélisták, akiket saját kezűleg választottunk ki és készítettünk fel, a világ különböző részéről jöttek, és alig várták, hogy kiküldjük őket prédikálni. Ahova csak engedélyt kapunk, oda kiküldjük a kamionokat. Minden egyes kamion fel van szerelve színpaddal, fény- és hangtechnikával, amint láthatjátok is a fényképeken. Jellegükből fakadóan ezek a kamionok nagyon alkalmasak arra, hogy olyan helyekre is eljussunk velük, ahova másként nem tudnánk eljutni.  

A Port Harcourt-i evangélizációt megelőzően egy hathetes teljes programos - ahogy most már hívjuk - "Falu evangélizációt" tartottunk. Elképzelhetitek, micsoda óriási logisztikai kihívásokkal néztünk szembe, hiszen minden egyes alkalom megszervezéséhez együttműködésre volt szükség a helyi gyülekezetekkel; önkénteseket, lelkigondozókat kellett felkészíteni; engedélyeket kellett beszerezni; utógondozói brosúrákat kellett nyomtatni; stb. Nem volt könnyű feladat mindez, de az első héttől kezdve láthattuk a jó gyümölcsöket. 

A főutakra és a mellékösvényekre

A hat evangélistákból álló csapat felváltva látogatott el a falvakba, városokba, ahol a kamionokkal megállva főtereken, piacokon, börtönökben, iskolákban vagy kórházakban - gyakorlatilag bárhol, ahol elég hely volt a tömegeknek - hirdették az evangéliumot. Az első naptól kezdve egyre többen mondtak igent Jézusnak! A megtértek utógondozását pontosan ugyanúgy végezzük, mint a nagyevangélizációinkon. Minden friss megtérő kap egy "Most, hogy már üdvösséget nyertél!" című brosúrát, és kitölt egy megtérő kártyát. Ezeket a kártyákat aztán az adatbázisunkba bevezetjük, és a helyi gyülekezeteknek átadjuk, hogy be tudják őket építeni saját gyülekezetükbe. Azt szeretnénk látni, ha minden egyes új keresztény a lehető legrövidebb idő alatt otthonra találna egy gyülekezetben. 

Természetfölötti mozgás

Isten Igéje ugyanaz, akár egy piactéren hirdetik, akár egy több tíz- vagy százezres tömeg előtt. Isten ígéretei mindig ugyanazok. Ezért miután a csapatok hirdették az evangéliumot, imádkoznak a betegekért is, és Isten újra és újra megerősíti az Igét jelekkel és csodákkal.

A falu evangélizáció negyedik hetében egy alkalmon ott volt a tömegben egy részlegesen siket fiatalember. Így született. Alig volt képes bármilyen kommunikációra. A betegekért való imádságot követően Jézus megnyitotta a fülét, és tökéletesen hallott! Az édesapja feljött a színpadra, hogy megerősítse a fia bizonyságtételét. Olyan izgatott volt, hogy fel, le ugrált, és azt kiabálta: "Ez az én fiam! Ez egy csoda! Jézus meggyógyította a fiacskámat!" Felejthetetlen pillanat volt!

Az ilyen csodák egyre több embert vonzzanak az utcákról az evangélizációra. Gyakran megtörténik, hogy az összejövetel vége felé, miután sokan bizonyságot tettek gyógyulásról, az evangélisták újra megtérésre hívják az embereket, és ekkor sokkal többen felteszik a kezüket, mivel saját szemükkel látták, mit tesz Isten. 

A nevük beíratik az Élet Könyvébe

Ez a kezdeményezés része a "Kétszeres Aratás Évtizede" megvalósítása stratégiájának. Azon munkálkodunk, hogy a következő évtized végéig a szolgálatunk által megtértek száma elérje a 150 milliót. A Falu Evangélizációkon megtérteket is beleszámoljuk ebbe a számba. De nem is a mi dokumentációnk számít, hanem az, hogy a megtérők neve a Bárány Élet Könyvébe íratik be! Nagy izgatottsággal tekintünk előre, mivel tudjuk, hogy ez csak a kezdete valami csodálatos dolognak!

Tegyünk többet együtt Jézus nevében!

Azért osztottam meg veletek mindezeket, mivel ez a kezdeményezés a ti lelkes hozzájárulásotokkal valósulhatott meg, és ezért nagyon hálásak vagyunk nektek! Szeretnénk, ha tudnátok: minden egyes euró eszköz a kezünkben ahhoz, hogy megvalósítsuk, amit Isten ránk bízott. Kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok értünk, és folytassuk együtt az Úrért végzett szép munkát!

Veletek együtt az evangéliumért: 

Daniel Kolenda evangélista és a nemzetközi CfaN szolgálócsapat
Daniel Kolenda evangélista és a nemzetközi CfaN szolgálócsapat

Daniel Kolenda evangélista
és a nemzetközi CfaN szolgálócsapat