A süket Mohamed megtérése

Muszlimnak születve, vallását megtagadva

Mohamed Haruna egy muszlim családban született a nyugat-afrikai Ghánában. Gyermekkorában tanult a vallásról, de a szíve nyughatatlan volt. Úgy érezte, kell lennie valami többnek, valaminek, ami hiányzott az életéből. Isten megismerésére vágyva megpróbált átpártolni az iszlámtól a kereszténységre, de a Jézussal való személyes kapcsolat híján hamarosan visszatért az iszlám hitbe. Bár hitte, hogy Isten létezik, nem találta meg a módját, hogy igazán megismerje Őt.

Ahogy telt az idő, kezdte reményét veszíteni abban, hogy bárki képes megismerni Istent. 2003-ban nehéz szívvel úgy döntött, hogy hátat fordít minden vallásnak. Többé már tesz úgy, mintha hívő volna. Ennek a döntésnek aztán rettenetes következményei lettek számára, mert ezt a tágabb családja - és a falusi közösség, amelyhez tartozott - nem tudta elfogadni. Hirtelen mindenkitől elutasítva találta magát, feleségét és két gyermekét kivéve. Az élete meddővé és magányossá vált. Az ezt követő években Mohamed mély depressziótól szenvedett.

Elszigetelve, dühösen és összezavarodva

Aztán a dolgok még rosszabbra fordultak. 2010-ben Mohamed fokozatosan elvesztette a hallását, majd végül teljesen megsiketült. A világa beszűkült. Nehézzé vált kőművesként munkát találnia, mivel nem tudott megfelelően kommunikálni. Ha valaki akart valamit tőle, fizikailag kellett megérintenie, hogy odafigyeljen. Mindenét gyógyszerekre költötte, de semmi nem segített, és végül igyekezett hozzászoktatni magát az elszigetelt és néma élethez.

Csak egy biztonságos hely az alváshoz

Így érkezett el 2013 novemberéhez, amikor elhatározta, hogy felutazik Accrába, a fővárosba, hogy meglátogassa a féltestvérét. A látogatás utolsó napja november 9-e volt, és úgy tervezte, hogy vonattal utazik haza szülővárosába, Gumbagába. De a körülmények visszatartották őt, és mire a vasútállomásra kiért, a vonat már elment.

Belenyugodva a helyzetébe, megpróbálta számba venni, hogy hol tudná biztonságosan eltölteni az éjszakát, és eszébe jutott Accra közkedvelt központi tere, a Függetlenség Tere. Az egész napos gyaloglástól már kimerülve érkezett meg a térre, ahol talált egy üres padot, amire lefeküdt. Mivel siket volt, fogalma sem volt arról, mit keres az a hatalmas tömeg a téren, de nem is érdekelte ez. A CfaN evangelizációs összejövetelének zaja nem zavarta. Nem hallott semmit, így hamar elaludt.

Váratlan és ki nem érdemelt kegyelem

Hirtelen felriadt álmából. Mohamed arra ébredt, hogy a fülében valami váladék van. Ahogy az ujjával eltávolította a váladékot, a fülei pattogva megnyíltak! Visszatért a hallása! Az első hangok, amiket két év csend után meghallott, egy prédikátor hangja volt, aki éppen a betegekért imádkozott. Mohamed alig akarta elhinni, ami történt vele. De azt tudta: Jézus Krisztus az imént meggyógyította őt! Futva keresztülvágott a tömegen, egészen a színpadig, hogy elmondja, mi történt vele. Az érzelmektől uralva remegve állt Daniel Kolenda előtt, arcán csodálkozással. "A nevem Mohamed..." - kezdte, majd elmondta a történetét. "Én nem is akartam idejönni! Nem imádkoztam, nem csináltam semmit. Felkeltem - és most hallok!"

Daniel megkérdezte Mohamedet, hogy tudja-e a nevét annak, aki meggyógyította őt. "A mindenható Isten követe... Jézus" - válaszolta. A döbbenettől még mindig felkavarva Mohamed nehezen találta a szavakat annak leírására, ami történt vele. Daniel ekkor elmagyarázta Mohamednek és a tömegnek, hogy "Jézus nem csak egy követ. Ő az élő Isten Fia. Ő az út, az igazság és az élet!"

"Mondják el a feleségemnek - Jézus az Isten Fia!"

A beszélgetés végére Mohamed azt szerette volna, hogy az üzenet eljusson a feleségéhez. Izgatottsággal a hangjában bejelentette a szülővárosa nevét, és azt mondta: "Ha valaki ismer engem... mondja el a feleségemnek, hogy Jézus az Isten Fia!" A tömeg dicséretben tört ki. Nem volt még olyan futball csapat, amelyik ilyen ovációt kapott volna! Az emberek ugráltak és táncoltak és kiabáltak örömükben! Sok év után Mohamed végül megismerte az igaz Istent. Most már hallja a Jó Pásztor, Jézus hangját, és örömmel követi Őt. És az az üzenet, amit hangosan kiáltott a színpadról a feleségének, ugyanaz az üzenet, amit most már a világnak is hirdet: Jézus Krisztus Isten egyetlen Fia. Egyedül Ő jelenti ki az Atyát, gyógyítja meg a testet és menti meg a lelket!

Bátorodjék fel a hited!

Azért imádkozom, hogy ez a bizonyságtétel megérintse a szívedet, és bátorítson a hitedben ma. Nem számít, milyen élethelyzetben van éppen, nem számít, milyen nehéz emberileg nézve az életed jelen pillanatban, vesd a hitedet az Isten Fiába! Jézus jól tudja, hol vagy és mire van szükséged. Ez nem rajtunk múlik, nem azon, hogy milyen jók vagyunk, milyen okosak vagyunk, vagy milyen keményen próbálkozunk. Egyedül azon múlik, hogy kicsoda Jézus. Egyedül az Ő kegyelmén múlik, amit soha nem tudunk kiérdemelni, ezért ingyen adja nekünk a változhatatlan Isten!

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak." Jakab 1:17

Veletek együtt Jézusért: