Hitvallásunk

  • Hisszük, hogy a BIBLIA Isten ihletett, egyedül tévedhetetlen és hatalommal bíró Szava.
  • Hisszük, hogy EGY ISTEN van, aki mindörökké három Személyben létezik: Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szent Szellem.
  • Hiszünk a mi URUNK JÉZUS KRISZTUS isteni természetében, szűztől foganásában, bűntelen életében, csodáiban, helyettesítő és engesztelő halálában, testben való feltámadásában, az Atya Isten jobbjára való felemeltetésében, személyes jövőbeni - erőben és dicsőségben való - visszatérésében erre a Földre, és az ÁLDOTT REMÉNYSÉGBEN - az egyház elragadtatásában Krisztus második eljövetelekor.
  • Hisszük, hogy a bűntől való megtisztulás egyetlen módja a megtérés és a JÉZUS KRISZTUS drága VÉRÉBEN való hit.
  • Hisszük, hogy a SZENT SZELLEM általi megújulás lényeges a személyes megváltáshoz. Hisszük, hogy Krisztus KERESZTEN elvégzett megváltói munkája a hitben való ima által gyógyulást biztosít a test számára.
  • Hisszük, hogy a SZENT SZELLEM KERESZTSÉG az Apostolok Cselekedetei 2:4 alapján minden hívőnek adatik, aki kéri - a nyelveken szólás bizonyítékával.
  • Hiszünk a Szent Szellem megszentelő erejében. Azáltal, hogy Ő bennünk lakik, képesek vagyunk SZENT ÉLETET élni.

  • Hisszük, hogy lesz feltámadása mind az üdvözülteknek, mind pedig az elveszetteknek; az üdvözültek az örök életre, az elveszettek pedig az örök kárhozatra támadnak fel.