Daniel Kolenda:

Ha Jézus nem támadt fel...

A napokban ünnepeljük a világtörténelem legjelentősebb eseményét - Jézus Krisztus feltámadását. Igen, Jézusnak már a születése is csodás volt, halála pedig egészen döbbenetes. A feltámadás nélkül azonban mindkettő értelmetlen lett volna. Valójában: a feltámadása nélkül a keresztre feszítése egyszerű kivégzés lett volna!

Ha úgy gondolod, túl messzire mentem ezzel a megállapítással, figyeld meg Pál apostol szavait az 1. Korinthus 15:14-ben: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is." Aztán még "rátesz egy lapáttal" a 17-19. versekben:

Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Ez egészen erőteljes és világos beszéd. Minden a feltámadástól függ. A feltámadás volt Isten természetfölötti igazolása és érvényesítése mindannak, amit Jézus tett értünk. Azt jelenti, hogy Ő az volt, akinek mondta magát. Azt jelenti, hogy Isten elfogadta értünk vállalt helyettesítő áldozatát. Azt jelenti, hogy győzött a halál, a pokol és a sír fölött.

Nemrég hallottam egy ateistától/agnosztikustól/szkeptikustól (ki tudja?), hogy a hitet el lehet utasítani azon a talajon, hogy az egyszerűen bizonyítékok nélküli hit, ennél fogva nem racionális. Egy bizonyos ponton egyetértettem vele - a bizonyítékok nélküli hit valóban elég irracionális lenne. Ezen az alapon utasítunk el számtalan ostoba agyszüleményt.

De nem fogadom el azt a feltételezést, hogy a keresztény hit megalapozatlan. Ha valaki azt kérné tőled, hogy higgy valamiben, amelyre nincsen bizonyíték, minden jogod megvan rá, hogy visszautasítsd! A Szentírás nem azt kéri tőlünk, hogy a hitünket megalapozatlan dolgokba vessük. Éppen ellenkezőleg! Pál apostol az idézett helyen megad egy hamisítatlan ismérvet, amelyen minden áll vagy bukik. Ha a keresztény hit ebben az egy pontban nem igaz, akkor az egészet a szemétre dobhatod!

Akár hiszed, akár nem, Jézus feltámadását komoly történelmi bizonyítékok támasztják alá. Figyeld meg, Pál nem azt mondja, hogy ők egyszerűen "hisznek" a feltámadásban, hanem azt mondja, hogy tanúi voltak annak! Azt mondja, tanúskodtak a feltámadásról. Ezeket a kifejezéseket bírósági tárgyalásokon szokták használni, amikor a tanúk eskü alatt vallomást tesznek arról, amit láttak és hallottak.

Van a könyvespolcomon egy könyv, amelynek címe "A Názáreti Jézus élete és erkölcsi tanításai", de sokan csak úgy ismerik, mint a "Jefferson Bibliája". A könyvet Thomas Jefferson állította össze. Úgy gondolta, hogy Jézus tanításai rendkívül fontosak, de nem hitt az evangéliumok természetfölötti beszámolóiban. Ezért, ollót és ragasztót fogott (persze képletesen), és kivágta az Újszövetségből az összes természetfölötti beszámolót, és csak Jézus tanításait és cselekedeteit gyűjtötte csokorba, gondosan kihagyva belőle a csodáit. Ezzel csak egy probléma van - ha Jézus nem támadt fel a halálból, akkor csak egy sarlatán volt, a tanításai pedig nem voltak fontosabbak Gandhi, Buddha vagy Marx tanításainál.

Ha Jézus nem támadt fel a halálból, akkor a kereszténység csak egy halom ostoba és értelmetlen liturgia, szabály a valóság teljes mellőzésével, bizonyíték nélküli állításaival és erő nélküli vallásosságával. Ez a szerencsétlen megfogalmazás pontosan leírja, hogy a világ gyakran hogy tekint ránk - de hát nem is csoda, hiszen egy erőtlen "kereszténységet" mutatunk be nekik, mint az összes többi vallás, amelyeknek alapítói a sírjaikban rothadnak.

Ha Jézus nem támadt fel a halálból, akkor a kereszténység egész egyszerűen értelmetlenség. De ha mégis feltámadt, szükséges-e várnunk valamilyen bizonyítékát ennek? Pál apostol azt mondja: "IGEN!" Talán egy felekezet vagy egy gyülekezet azt kérné, hogy higgy vakon, bizonyítékok nélkül, de ez az ésszerűtlen kérés nem Istentől van. Ő bőséges bizonyítékot szolgáltatott, és ezután is fog szolgáltatni.

Mire gondolok? Az Apostolok Cselekedetei 1:8-ban a tanítványokhoz szólva ezt mondta Jézus: "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek..." Ezek a tanítványok látták őt fizikailag. Tökéletesen alkalmasak voltak arra, hogy tanúskodjanak a feltámadása történeti hitelességéről. De az ő beszámolójuk nem volt elég: a Szent Szellem Jézus feltámadásáról bizonyságot tevő állandó szolgálata az, amely örökre a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Krisztus feltámadt a halálból és felment az Atyához.

Az apostolok tanúi voltak a feltámadásnak, de nem csak a szavaikkal. Folytonos bizonyítékát adták a feltámadt Krisztusnak azzal, ahogy bemutatták a feltámadása erejét. Az ApCsel 4:33 azt mondja: "Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot Jézus feltámadásáról..." Ez a bizonyságtétel folytatódik ma is. A mi feladatunk, hogy bemutassuk a feltámadt Krisztus erejét, mintegy bizonyítékot minden egyes napon!

Igen - Jézus él és a feltámadását nemcsak történelmi tanúk igazolják, hanem ennek mai megerősítései is. Minden csoda, amely ma történik, azt hirdeti, hogy Jézus él! Minden egyes gyógyulás, minden egyes megtérés, minden egyes szabadulás, a Szent Szellem megannyi ajándéka, minden jel és csoda arról tanúskodik, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ennek a ténynek mi vagyunk a tanúi. Az 1. Korinthus 15:20-ban Pál folytatja: "Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül..." Ámen! Hiszed-e ezt? Ha hiszed, akkor mutasd be a bizonyítékát bármerre mész!


Forrás: https://danielkolenda.com/2014/04/20/what-if-jesus-didnt-rise-from-the-dead/