Eric Gilmour - Sonship International 

Eric egy olyan evangélista és tanító, aki szolgálataiban az Atya jelenlétét hangsúlyozza a hívő életében. Hiszi, hogy a hiteles keresztény élet forrása Isten személyes megtapasztalása. Küldetésének érzi, hogy az egyházat az Isten jelenlétének napi szinten való mélyebb megélésére segítse, valamint hirdeti az evangéliumot az egész világon.  

Ő az alapítója a Sonship International nevű szervezetnek.