DANIEL KOLENDA

Daniel Kolenda 2010-től a Christ for all Nations igazgatója. Önmagában ez elég ok arra, hogy bemutassuk ezt a dinamikus, harmincas évei közepén járó evangélistát.

Daniel egy ötödik generációs pünkösdi prédikátor, aki még gyerekkorában hallotta meg Isten hívását, hogy az evangéliumot elvigye a nemzetekhez. Elvégezte a Brownswille-i Ébredési Bibliaiskolát a floridai Pensacolában, majd beiratkozott a floridai Lakeland Southeastern Egyetemre. Egy pásztorcsoport tagjaként kezdett el szolgálni egy gyülekezetplántálási szolgálatban, mielőtt első élményeit megszerezte nagy tömegek megtéréséről, gyógyulásáról és Szent Szellemmel való betöltekezéséről Reinhard Bonnke egyik nagyszabású afrikai evangelizációs kampányán.

Ott a missziós mezőn az Úr megújította a szívében levő vágyakozást, hogy az evangéliumot a nemzetekhez elvigye. Reinhard Bonnke felismerte az elhívást és kenetet a fiatalember életén, és megértette, hogy Isten őt rendelte ki utódjául a szolgálatban, és mivel Reinhard már évtizedek óta imádkozott a szervezetének (CfaN) jövőbeli vezetéséért, örömmel adott át egyre többet a napi feladatokból Danielnek. Daniel így a szolgálathoz szükséges döntő felkészítést mentorától és szellemi atyjától, Reinhard Bonnkétól kapta meg.

Daniel szolgálatát fantasztikus jelek és csodák követik - a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak. Látott embereket a halálból feltámadni. Mégis, a legfontosabb számára, hogy az evangélium a szegényeknek hirdettessen. Már sokkal több mint 10 millió embert vezetett az Úrhoz a CfaN nagyszabású evangelizációs kampányain.

Daniel, te az Egyesült Államokban születtél. Van valami kapcsolatod Németországgal?

Az apai ági nagy-nagybácsim az egyik alapítója és első generációs tanára volt a Beröa Bibliaiskolának Erzhausenben. A régiek közül néhányan még emlékeznek "Kolenda nagypapára". Az őseim Kelet-Poroszországból érkeztek az Egyesült Államokba, így az én ereimben is német vér csörgedezik. 

Tizenévesen különleges találkozásod volt Istennel...

Igen, 16 éves voltam, amikor részt vehettem egy olyan ébredésben, amely az egész világra hatással volt. Egészen személyes és mély átélésem volt a Szent Szellemmel..., amit úgy tudnék csak leírni, hogy akkor keresztelkedtem meg tűzzel. Ez megváltoztatta az életemet, és innentől vált az evangelizáció az életcélommá.

Később egy gyülekezetplántálási programban szolgáltál. Egy mondatban foglald össze a tapasztalataidat! 

Rengeteg olyan gyülekezet van, amely ébredésért imádkozik, de a bejárati ajtaján "Most ne zavarjon!" táblácska függ.

Evangelizáció és természetfölötti - hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
A János 6:44-ben azt olvassuk, hogy senki nem mehet Jézushoz, csak akit az Atya vonz, a János 16:7-8 pedig azt mondja, hogy ezt a vonzást csak a Szent Szellem tudja elvégezni. Ha egy személy újjászületik, a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden.
Ez a válasz Dávid réges-régi imádságára: "Teremts bennem tiszta szívet, ó Istenem". Az új szív Isten teremtői csodája..., és bizonyos vagyok benne, hogy semmilyen más csoda, vagy gyógyulás vagy jel, vagy megnyilvánulás soha nem lehet természetfölöttibb, mint az újjászületés csodája. Ezért hiszem azt, hogy valódi evangelizáció nem létezik természetfölöttiség nélkül.

Az afrikai evangelizációs kampányokon hatalmas tömegek előtt prédikálsz. Tapasztalt prédikátornak tartod magadat?
Amikor 14 éves koromban először kértek fel igehirdetésre, heteket kellett imádkoznom. Könyörögtem Isten segítségéért és áldásáért, mert tudtam, hogy ezek nélkül szörnyű leégés lenne a szolgálatom. Ma már nem ritka, hogy hetente 12 alkalommal prédikálok, és már nem izgulok, még akkor sem, ha százezres tömeg előtt állok - és ennek azért megvan a veszélye. Jóllehet biztonságban és felszabadultan mozgok a színpadon, folyamatosan emlékeztetnem kell magamat arra, hogy a biztonságérzetem csupán illúzió. Elmondhatom a legodaillőbb üzenetet a legnagyszerűbben előadva, de az Úr áldása nélkül az egész egy szörnyű kudarc lenne.

Fogalmazd meg két mondatban, mit jelent számodra az imádság!
Csak két mondatban? Nem könnyű. Nézzük csak! Első mondat: Ma Isten minden gazdagsága és forrása mindenki számára elérhető, aki imádságban el tudja venni azokat. Második mondat: Az imádság által valódi hatással lehetsz a Föld végső határaira - anélkül, hogy elhagynád a szobádat!

Hogyan tudnád leírni a fő jellemvonásodat?
Elég gyenge vagyok ahhoz, hogy Isten tudjon használni.

Van valami személyes mottód?
"Akkor kell megragadnod a lehetőséget, amikor a lehetőség fennáll!" Ez a Leonard Ravenhilltől származó mondat meghatározó volt a gondolkodásomra.

Mondjál öt szót, ami leírja az életedet!
Lelkek, lelkek, lelkek, lelkek, lelkek.

Szeretnél még valami személyes üzenetet mondani az olvasóknak?
Igen. Néhány hűséges barátunknak és támogatónknak azt szeretném mondani, hogy talán azok az ijesztő körülmények, amelyekben most vagytok, csak egy színpad, amelyről Isten demonstrálni akarja a csodáit a hitetlen világ számára. Legyetek bátrak, és tartsatok ki! Ez az ige nektek szól: "Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az õ orczájának szabadításáért." (Zsolt 42:6)

Forrás: https://www.bonnke.net/cfan/en/interviewdk