Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

2016. december 1-4.

Újra Afrikában! - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso - 1. nap

Kedves barátaim!

Újra Afrikában vagyunk egy újabb evangelizációs kampányon, amely ma kezdődött itt Bobo-Dioulassoban, Burkina Fasoban. Szervezetünk legutóbb 1991-ben volt ebben a régióban. Mivel az ország lakosságának átlagéletkora 16,5 év (!), a legtöbb mostani résztvevő még meg sem született akkoriban. Ezért is meglepő, hogy ennyi évvel később is még mindig milyen tisztelettel és szeretettel emlékeznek azokra az alkalmakra! Amikor megérkeztünk tegnap a városba, a kormányzó, a polgármester és a tradicionális muszlim uralkodó (a király) fogadott minket személyesen. A kormányzó az esti nyitó összejövetelen is részt vett, és a színpadon foglalt helyet. Nagyon szívélyesen fogadtak minket, ami különösen meglepő egy olyan régióban, ahol döntően muszlimok élnek (a többiek pedig többségében animisták és katolikusok). 

Miután hirdettem az evangéliumot és imádkoztam a betegekért, csodálatos gyógyulásokról hallgattunk bizonyságtételeket. Egy három éve mindkét szemére vak férfi visszanyerte a látását. Egy idős "mama", aki mankó nélkül képtelen volt állni, most már jár (sőt: együtt táncoltunk vele a színpadon!) Egy másik asszony elmondta, hogy a tüdejében volt egy nagyon fájdalmas daganat, és az ima alatt a daganat és a fájdalom is eltűnt. Úgy tűnik nekem, hogy ezek az emberek soha nem tapasztaltak még ehhez hasonlót. Minden olyan friss és új. Izgatottság van a szívemben, hogy valami történelminek leszünk a tanúi ezen a héten. (Sajnos a kommunikációval akadnak problémák, de talán ez is hamarosan megoldódik.)

Kérlek, imádkozzatok értünk és a bobo-dioulassoi emberekért! Imádkozzatok egy hatalmas lélek-aratásért és természetfölötti áttörésért! Hisszük, hogy Isten az egész régiót felrázza.

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda, valamint a teljes CfaN csapat

Bobo-Dioulasso, 2016. december 1.

Gyermeki hit - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso - 2. nap

Kedves barátaim!

A nap során küldtem egy e-mail üzenetet a közbenjáróimnak, kérve őket, hogy konkrétan imádkozzanak áttörésért itt Bobo-Dioulassoban. Nehéz terepen mozgunk, ahol a lakosság túlnyomó többsége muszlim, animista vagy más törzsi vallás gyakorlója. Az első este szellemileg nem volt könnyű, a második napon viszont éreztük, hogy megváltozik a légkör. Hiszem, hogy azt az áttörést éltük át, amiért kértem, hogy imádkozzanak. Ma este Jézus vérének erejéről prédikáltam, és a megtérésre híváskor nagyon sokan jelezték, hogy készek befogadni Jézust a szívükbe. Csodálatos gyógyulások történtek, és démonok nyilvánultak meg, miközben megtörtük a gonosz szellemek erejét és a varázslók átkait!

Az egyik legmegindítóbb bizonyságot egy négy vagy öt év körüli kislánytól hallottuk. Egy hónapja lenyelt egy nagyméretű pénzérmét. Amikor már több napja nem jött ki belőle, az édesanyja elvitte az orvoshoz, de az nem tudott rajta segíteni. Ma este, mialatt imádkoztam, egyszer csak kiköpte az érmét! Olyan aranyos volt! (Lásd a képeket!) Ennek apropóján elmondtam az embereknek, hogy Jézus szereti a kisgyermekeket. Azt mondta: "Ilyeneké az Isten országa". Ezután megkérdeztem: "Hány kisgyermek van itt ma este?" Szerettem volna tudni, hány gyermek van az alkalmon. Meglepetésemre majdnem mindenki - gyerekek és felnőttek egyaránt - feltették a kezüket. Először meglepődtem, aztán leesett, hogy egyszerűen megértették, amit Jézus gondolt, amikor azt mondta: "Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába". Úgy érzem, ez egy tökéletes illusztráció arról, miért tud az Úr itt olyan könnyen mozogni. Ezeknek az embereknek gyermeki szíve és hite van.

Egy muszlim asszony elmondta, hogy már 26 éve állandó fájdalmat érzett az egész testében, és amikor imádkoztam a betegekért, érezte, hogy a fájdalom elhagyja a testét! Elmondtam neki, hogy Jézus nem személyválogató senkivel szemben, majd megkérdeztem tőle, tudja-e, ki gyógyította meg, mire ő kiáltva mondta: "JÉZUS KRISZTUS!" Egy 12 év óta mindkét fülére teljesen süket férfi meggyógyult ma este! Egy asszony, akinek fájdalmas melldaganata volt, szintén meggyógyult. A jobb mellében levő kemény csomó eltűnt a fájdalommal együtt! Hallottunk két férfiról, akiknek a vak szeme megnyílt ma este. Amikor megkérdeztem a tömeget, hányan éltek át természetfeletti csodát a testükben, szó szerint százak, talán ezrek emelték fel a kezüket. Az imént felsoroltak csak egy kis ízelítő abból, amit Jézus itt Bobo-Dioulassoban tesz.Holnap reggel a tűz konferencia legfontosabb alkalma következik, amikor imádkozunk a Szent Szellem kiáradásáért a résztvevőkre. Kérlek benneteket, továbbra is hordozzatok minket imáitokban. A legjobb még hátravan!

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda

az egész CfaN csapat nevében

Bobo-Dioulasso, 2016. december 2.

Csodák az éterben! - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso - 3. nap 

Kedves barátaim!

Annyi minden történik itt Bobo-Dioulassoban, annyi fontos dolog, amit el szeretnék mondani! Egyrészt igazi kihívásként éljük meg az itteni szolgálatot, másrészt csak ámulunk azokon a csodákon, amiket az Úr itt véghezvisz.

Az evangelizálás ezen a helyen egy komoly munkát igénylő feladat, és nem könnyű menet, de az egyik áttörést a másik után éljük át. Bobo-Dioulasso és környéke mélyen át van itatódva varázslással és babonasággal. A juju tradíciók évszázadokra, talán évezredekre nyúlnak vissza. A démoni szellemektől és a varázslók átkaitól való félelem beágyazódott ennek a földnek a kultúrájába és lelkébe. Számos démon istent imádnak és félnek az itteniek. A városon keresztülfolyik egy folyó, amelyben a helyiek szerint egy isten lakik egy nagy hal formájában. Ezért a halakat nagy becsben tartják, sokszor embereknek kijáró temetésben részesítik őket, ha elpusztulnak. Amikor tegnap este elmondtam a pásztoroknak, hogy arra készülök, hogy nevén nevezzem a terület démonait és megtörjem az erejüket Jézus nevében, több pásztor is óvott attól, hogy ezt az istent megnevezzem nyilvánosan. Még ők is féltek a haragjától. Azt is megtudtam, hogy az evangelizáció helyszíne ennek az "istennek" a tiszteletére tartott rituálék és fesztiválok tradicionális helyszíne. Természetesen ez nem befolyásolt, és a Jézus vérének erejéről való prédikáció után sorban megneveztem a területet uraló démoni erőket, köztük ezt a démont is. Isten ereje hatalmasan felszabadult és a démonok elkezdtek mindenfelé megnyilvánulni. De ami a legfontosabb, hogy az emberek (még a pásztorok is) látták, hogy nem félünk a démoni erőktől. Jézus Krisztus által többek vagyunk mint győztesek! 

Az összejöveteleket két regionális rádióállomás is egyenes adásban közvetíti. Ez nagyon fontos, hisz annak ellenére, hogy komoly tömeg gyűlik össze az alkalmakon, a lakosság többsége muszlim. Sokan soha nem vennék rá magukat, hogy egy keresztény eseményen részt vegyenek, a rádiójukat azonban bekapcsolják, és az otthonukban ülve meghallgatják az evangéliumot. A rádióállomás munkatársai hívtak minket, és elmondták, hogy állandóan égnek a vonalak az irodáikban; rengetegen hívják őket olyanok, akik meggyógyultak, miközben hallgattak minket a rádióban! Még a rádióhullámok is átalakultak Isten erejének a hordozóivá! Csodák az éterben! 

Tegnap este egy férfi elmondta, hogyan gyógyult meg 14 év után kínzó hasi fájdalmaiból. Elmesélte, hogy sok orvost felkeresett Burkina Fasoban, sőt egészen Párizsig elment, de senki nem tudta meggyógyítani. Tegnap este az ima alatt elmúlt minden fájdalma, és teljesen meggyógyult. Amit nem tudtam, hogy ő is muszlim volt, és tegnap este még nem tért meg. De ma újra eljött. Az autója teljesen tele volt varázsláshoz használt bálványtárgyakkal. Mindenféle agyag- és fatárgyak, amiket a házában helyezett el, hogy megvédjék őt és családját a gonosz szellemektől. Ma este mindezeket összegyűjtötte és elhozta az összejövetelre, és beleöntötte ezeket az erre a célra a színpad elé felállított nagy olajoshordóba. Minden "juju" dolgot ki akart takarítani az életéből! Ma este az evangélium hirdetése után elmondta sokakkal együtt a megtérők imáját, és befogadta a szívébe Jézust. Utána azt mondta nekem: "Érzem, hogy megtisztított Jézus vére!" Még most is megindító, ahogy visszaemlékezem rá. 

Szintén ma este történt, hogy előrehoztak egy kislányt, aki már 6 éve nem beszél. Két éves korában agyhártyagyulladást kapott, és azóta megnémult. Ma este, amikor a Szent Szellem kiáradásáért imádkoztunk, azt kértem a részvevőktől, hogy énekeljék: "Halleluja". Aztán azt kértem, hogy ugyanabban a dallamban énekeljék, hogy "Köszönöm, Jézus". A kislány édesanyja később elmondta, hogy hirtelen észrevette, hogy a kislánya énekeli, "Merci Jésus" (franciául "Köszönöm Jézus"). Azóta tisztán és folyékonyan beszél! 

Sok más csoda is történt, de még csak egyet szeretnék kiemelni. Az este utolsó bizonyságát egy muszlim asszony mondta el, aki 15 év óta szenvedett asztmától és gyomorfájdalmaktól. Elmondta, hogy Jézus meggyógyította őt, és hogy ennek nagyon örül. Amikor lefelé ment a színpadról, észrevettem nála valamit: egy kis könyvecskét tartott a kezében. Szervezetünk "Most, hogy már hiszel" című könyvecskéje volt az, amit az újonnan megtérőknek adunk ajándékba. Visszahívtam és megkérdeztem tőle, hogy ma fogadta-e be Jézust, mire azt mondta, hogy igen. Ez a legnagyobb csoda, a csodák csodája, és ezt a csodát sok ezren átélték az elmúlt napokban itt Bobo-Dioulassoban. 

Holnap lesz az evangelizációs kampányunk záróestje, amely egyben a 2016-os év utolsó összejövetele is lesz. Kérlek benneteket, imádkozzatok egy újabb hatalmas lélekaratásért, és a Szent Szellem kiáradásáért. 

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda, és a teljes CfaN csapat 

 Bobo-Dioulasso, 2016. december 3.

Új utak törése - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso - 4. nap 

Tisztelt barátaim!

Az idei év utolsó evangelizációs kampánya a ma estével véget ért. De micsoda dicsőségesen ért véget! A terület zsúfolásig megtelt. Amikor megkérdeztem, ki van itt első alkalommal, a a tömeg nagy része feltette a kezét. Találkoztam egy asszonnyal, aki elmondta, hogy rádión keresztül hallgatta az alkalmunkat. Szörnyű szívtájéki fájdalmai voltak akkor már napok óta, és azt hitte, meg fog halni. Amikor a betegekért imádkoztam, hittel kinyújtotta a kezét és megérintette a rádiókészüléket. Isten ereje azonnal megérintette, és minden fájdalma elmúlt! Attól fogva, mind mostanig, teljesen jól érzi magát. 

Többnyire olyan régiókban szoktuk tartani a kampányainkat, ahol egyértelműen kitűnik, hogy a hívők szokva vannak az istentiszteletekhez vagy az evangelizációkhoz. Ilyenkor az összejövetelek olyanok, mint egy óriási istentisztelet, ahol mindenki tudja, hogyan kell reagálni és viselkedni. Más helyeken viszont nyilvánvaló, hogy új utakat törünk. Ezek a helyszínek mindig több kihívást tartogatnak... dehát ez a dolgunk, nem? Ez utóbbi volt a helyzet itt Bobo-Dioulassoban, Burkina Fasoban. A részvevők túlnyomó többsége muszlim vagy animista volt. Úgy tűnt, az itteni keresztények közül is sokan most először találkoznak az általunk gyakorolt Szent Szellem általi tüzes szolgálattal. Az elején még visszafogott kíváncsisággal szemlélték a történéseket - haboztak, hogy részt vegyenek-e benne, és talán egy kicsit szkeptikusok is voltak. De ahogy telt a hét, egy átváltozásnak lehettünk ebben is tanúi. Mire ma este véget ért az összejövetel, az alkalom átalakult egy igazi Szent Szellem partivá! A hatalmas tömeg, levetkőzve minden gátlását, kitörő örömmel ujjongott! Mindenfelé táncoltak, kiáltoztak és énekeltek, annyira lenyűgözték őket azok a hatalmas dolgok, amiket láttak, hallottak és átéltek! Isten ereje rengeteg embert telibe talált, és az egész régiót megrázta. Egészen biztos vagyok benne, hogy Bobo-Dioulasso soha nem lesz már olyan mint volt! 

A következő kampányunkra 2017. januárjában kerül sor. A köztes időben mindnyájan szeretteink körében töltjük az ünnepeket. Nagy örömmel és hálaadással tekintünk vissza a végéhez közeledő évre. Bár a végső statisztikák még nem érkeztek be, azt gyanítom, hogy közel kétmillióan fogadták be Jézust az elmúlt 12 hónap evangelizációin. Mekkora megtiszteltetés Isten szeretetét elvinni ilyen hatalmas tömegeknek! Nem tudtuk volna ezt megtenni nélkületek. Vállvetve küzdünk veletek ebben az aratásban, és hálásak vagyunk értetek. 

A Christ for all Nations minden munkatársa - különösen is Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és jómagam - nevében nagyon békés karácsonyt és csodálatos Újévet kívánunk mindnyájatoknak, telve Isten áldásaival és szeretetének átélésével!

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda és teljes CfaN csapat

Bobo-Dioulasso, 2016. december 4.